PROGRAM SZCZEGÓŁOWY_POBIERZ PDF 

PROGRAM RAMOWY 55. Zjazdu Okulistów Polskich (13-15 czerwca 2024)

CZWARTEK, 13 czerwca 2024
Godz.: Sala Główna  Godz.: Sala KLUB MUZYCZNY Sala KINO SALA LUBLIN
  11.00-12.00 KURS 1 KURS 3 KURS 2
12.00-13.00 LUNCH
13.00-13.05 Rozpoczęcie 55. ZOP 12.15-13.15 KURS 4 KURS 5 KURS 6
13.06-13.14 Wręczenie honorowego Członkostwa PTO 13.30-14.30 KURS 7 KURS 8 KURS 9
13.15-15.30 Sesja JASKRA 1 14.45-15.45 KURS 10 KURS 11 KURS 12
15.30-15.50 przerwa
15.50-17.15 Sesja VARIA 1 16.00-17.00 KURS 13 KURS 15 KURS 14
17.15-18.45 KURS 16 KURS 17
17.15-17.30 przerwa
17.30-19.10 Sesja VARIA 2
PIĄTEK, 14 czerwca 2024
 Godz.: Sala Główna Godz.: Sala KLUB MUZYCZNY Sala KINO
8.30-9.45 Sesja Systemowa 9.00-10.40 Sesja PIKO 9.00-10.40 SESJA VARIA 3
9.45-10.00 przerwa 10.40-11.00 przerwa przerwa
10.00-12.00 Sesja ROGÓWKA 1 11.00-12.00 SESJA THEA POLSKA
11.00-12.00 SESJA EVER
12.00-12.20 przerwa 12.01-12.29 przerwa przerwa
12.20-13.50 Sesja Inauguracyjna 12.30-13.32 SESJA BAYER 12.15-13.15 SESJA FILMOWA
13.30-14.30 LUNCH
14.30-17.15 Sesja SIATKÓWKA 1 14.30-15.32 SESJA LUMIBIRD Sesja URSAPHARM
17.15-17.30 przerwa 15.33-15.50 przerwa przerwa
17.30-19.05 SESJA VARIA 4 15.50-16.50 SESJA ROGÓWKA 2 15.40-16.20
SESJA Europy Środkowo-Wschodniej
SOBOTA, 15 czerwca 2024
Godz.: Sala Główna   Sala KLUB MUZYCZNY Sala KINO
8.30-9.00 Rada Okulistów Polskich      
9.00-9.20 Wręczanie dyplomów za najlepsze wystąpienia ustne 9.00-10.00   Sesja Pielęgniarska
9.20-9.40 Podsumowanie sesji plakatowej i wręczenie nagród książkowych za najlepsze prace plakatowe
9.40-10.00 przerwa
10.00-12.25 Sesja SIATKÓWKA 2 10.00-11.45 Sesja Klub 40 10.10-11.30
Sesja ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ
12.25-12.40 przerwa 11.45-11.55 przerwa 11.30-11.50 przerwa
12.40-14.25 Sesja ZAPOBIEGANIE ŚLEPOCIE 11.55-13.20 Sesja MŁODYCH OKULISTÓW 2
14.05-14.15 przerwa 13.20-13.30 przerwa
14.40-16.10 Sesja JASKRA 2 13.30-14.20 Sesja MŁODYCH OKULISTÓW 3
16.10 Zakończenie 55. Zjazdu PTO
16.10 LUNCH
Godziny Sala KLUB MUZYCZNY
(poziom -1)
Sala KINO
(poziom -1)
Sala LUBLIN
(poziom +1)
11.00 – 12.00 Kurs Nr 1

Angiografia fluoresceinowa w  diagnostyce schorzeń siatkówki
prof. dr hab. n. med. Anna Święch, dr hab. n. med. Maciej Gawęcki

Kurs Nr 3

Laseroterapia w jaskrze
lek. Wojciech Maruszczyk, dr hab. n. med. Mariola Dorecka, dr hab. n. med. Adrian Smędowski, prof. SUM, prof. dr hab. Dorota Wyględowska-Promieńska

Kurs Nr 2

Obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych, w tym soczewek torycznych, oparte na faktach
dr hab. n. med. Janusz Skrzypecki

12.15 – 13.15 Kurs Nr 4
Laseroterapia w schorzeniach siatkówki- wskazania, techniki
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki, prof. dr hab. n. med. Anna Święch
Kurs Nr 5
Zmiany oczne w zespole Marfana – objawy, diagnostyka i leczenie
prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost
Kurs Nr 6

Preserflo Microshunt – kiedy jest skuteczną metodą leczenia jaskry?
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek,
lek. Wojciech Maruszczyk

13.30 – 14.30 Kurs Nr 7

OCT Przedniego Odcinka Oka na Aparatach siatkówkowych: Od Map Refrakcji
Do Skanów
B
dr hab. n. med. Adam Wylęgała FEBO. Prof. ŚUM

Kurs Nr 8

Mikroinwazyjna chirurgia jaskry: zabiegi na kanale Schlemma
dr hab. n. med. Joanna Konopińska,
dr hab. n. med. Ewa Kosior-Jarecka

Kurs Nr 9

Fotokeratektomia terapeutyczna w leczeniu schorzeń rogówki
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek,
dr n. med. Katarzyna Jadczyk-Sorek

14.45 – 15.45 Kurs Nr 10

Możliwości rozwoju zawodowego w okulistyce oparte na faktach
lek. Andrzej Dmitriew, dr hab. n. med. Janusz Skrzypecki

 

 

Kurs Nr 11

Diagnostyka multimodalna w onkologii okulistycznej – odcinek przedni (cz. 1)
dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak,
lek. Emilia Zwolińska

Diagnostyka multimodalna w onkologii okulistycznej – odcinek tylny (cz. 2)
dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak

Kurs Nr 12

Opieka nad pęcherzykiem filtracyjnym
dr hab. n. med. Adrian Smędowski, prof. SUM, dr hab. n. med. Ewa Kosior-Jarecka, lek. Wojciech Maruszczyk, prof. dr hab. Dorota Wyględowska-Promieńska

16.00 – 17.00 Kurs Nr 13

USG Oczne: Od Podstawowych Pojęć do Diagnostyki Klinicznej
dr hab. n. med. Adam Wylęgała FEBO. Prof. ŚUM

Kurs Nr 15
Hamowanie progresji krótkowzroczności oparte na faktach
dr hab. n. med. Janusz Skrzypecki
Kurs Nr 14

Leczenie immunosupresyjne w zapaleniach błony naczyniowej
dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, prof. UJ

17.15 – 18.15
17.15 – 18.45
Kurs Nr 16 (90 min.; 17.15 – 18.45)

Diagnostyka różnicowa objawów chorób plamki widocznych w badaniu OCT
dr hab. Maciej Gawęcki, prof. dr hab. Jakub Kałużny, prof. dr hab. Anna Święch

 

Kurs Nr 17 (17.15 – 18.15)

Jaskra bardzo zaawansowana – jak monitorować i leczyć?
dr n. med. Jaromir Wasyluk

SALA GŁÓWNA

Oznaczenia w programie przy godzinach wykładów: M1 – mównica nr 1, M2 – mównica nr 2

13.00–13.05

Rozpoczęcie 55. Zjazdu Okulistów Polskich / Opening of the 55th Congress of the Polish Ophthalmological Society
Bożena Romanowska-Dixon – Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 55. Zjazdu Okulistów Polskich
Iwona Grabska-Liberek – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Jerzy Mackiewicz  – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 55. Zjazdu Okulistów Polskich
Ewa Mrukwa-Kominek – Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

 13.05–13.10
Wręczenie statuetki „Zasłużony dla chirurgii zaćmy” / Presentation of the “Distinguished Service to Cataract Surgery” award

 13.11–13.14
Wręczenie honorowego członkostwa PTO / Awarding honorary membership in the Polish Ophthalmological Society

13.15–15.30
SESJA JASKRA I / GLAUCOMA SESSION, part I
Prezydium sesji / Session Presidium: Mariola Dorecka, Iwona Grabska-Liberek, Marek Rękas, Jacek P. Szaflik, Tomasz Żarnowski

13.15–13.23 M1

SJ I/1. Skuteczność i bezpieczeństwo trabekulotomii ab interno GATT u pacjentów z nieskuteczną pierwotną trabekulektomią / Efficacy and safety of ab interno GATT in patients afterfailed primary trabeculectomy
Ewa Kosior-Jarecka, Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

13.24–13.34 M2

SJ I/2. Nowa procedura w chirurgii jaskry – małoinwazyjna mikrosklerektomia (MIMS) / Novel glaucoma procedures – Minimally Invasive Micro Sclerectomy (MIMS)
Jacek P. Szaflik1,3, Jacek Dziedziak1,2, Katarzyna Malinowska1, Tomasz Gałecki1, Justyna Izdebska1,3, Anna Kamińska1,3,
1.Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2.Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3.Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykład firmowy Bauch&Lomb

13.35–13.43 M1
SJ I/3. Poważne powikłania goniotomii ab interno z zastosowaniem Kahook Dual Blade / Serious complications after ab interno goniotomy using Kahook Dual Blade
Bartłomiej Kałużny1, Anna Majer2, Magdalena Kaszuba-Modrzejewska1, Marzena Petrus2, Marta Krzyżanowska1, Monika Senterkiewicz2
1.Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
2.Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

13.44–13.52 M2
SJ I/4. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa trzech wariantów kanaloplastyki w obserwacji długoterminowej / Comparison of efficacy and safety of three variants of canaloplasty in long-term follow-up
Aleksandra Kicińska, Marek Rękas
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny- Państwowy Instytut Badawczy


13.15–15.30
SESJA JASKRA I / Glaucoma Session, part I

13.53–14.01 M1
SJ I/5. Porównanie zabiegów przeciw jaskrowych z użyciem XEN z dostępu ab internoi ab externo / Comparative study of clinical outcomes of XEN microstent implantation in the treatment of glaucoma using ab interno versus ab externo placement
Wojciech Maruszczyk1, Julia Janiszewska-Salamon1, Paulina Langosz1, Krzysztof Eder1, Dominik Dygas1, Agnieszka Mrozek1, Mariola Dorecka1,2, Adrian Smędowski1,2, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2

1.Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2.Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

14.02–14.10 M1
SJ I/6. Kanaloplastyka ab interno (ABiC) jako Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Jaskry (MIGS) w 18-miesięcznej obserwacji / Ab Interno Canaloplasty (ABiC) as Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) in an 18-Month Follow-Up
Wojciech Maruszczyk1, Dominik Dygas1, Michał Bogocz2, Katarzyna Gontarz2, Marta Świerczyńska2, Michalina Gałuszka2, Aleksandra Bukowska1, Łukasz Drzyzga1, Mariola Dorecka2, Ewa Mrukwa-Kominek2, Adrian Smędowski2, Dorota Wyględowska-Promieńska2

1Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

14.11–14.19 M2
SJ I/7. Obuoczne wszczepienie Preserflo MicroShunt do komory tylnej w pseudofakijnych oczach po przebytej trabekulektomii – studium przypadku / Bilateral posteriori chamber implantation of a Preserflo MicroShunt in pseudophacic patient after trabeculectomy
Iwona Grabska-Liberek, Anna M. Koziorowska, Dawid Wiącek
Klinika Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Warszawskie Centrum Okulistyczne Libermedic

14.20–14.28 M1
SJ I/8. XEN GEL 45 w 2-letniej obserwacji – bezpieczeństwo i skuteczność w jaskrze otwartego kąta / XEN GEL 45 in 2-year follow-up – safety and effectiveness of the procedure
Elżbieta Krytkowska, Tomasz Miszczuk, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

14.29–14.37 M2
SJ I/9. Jaskra wtórna po witrektomii z endotamponadą olejem silikonowym w obserwacji długoterminowej / Secondary glaucoma after pars plana vitrectomy with silicon oil endotamponade in long-term follow-up
Adriana Laudencka, Karolina Kaźmierczak, Mateusz Burduk, Magdalena Puziak, Tatiana Zinchenko, Katarzyna Łapińska-Duczmal, Bartłomiej Kałużny
Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

14.38–14.46 M1
SJ I/10. Niewydolność pęcherzyka filtracyjnego po trabekulektomii – doświadczenia własne / Trabeculectomyblebfailure – own experience
Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

14.47–14.55 M2
SJ I/11. Ocena efektywności implantacji zastawki Ahmeda do komory ciała szklistego / Effectiveness of implantation of the Ahmed valve into vitreous chamber
Celina Helak-Łapaj, Marcin Stopa
Klinika Chorób Oczu, Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

14.56–15.04 M1
SJ I/12. Małoinwazyjna chirurgia jaskry (MIGS): Analiza rejestru IRIS 2013–2018 / Minimally invasive glaucoma surgery (MIGS): Analysis of the IRIS Registry 2013–2018
Mariola Dorecka1,2, Wojciech Maruszczyk1, Paulina Langosz1, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, Adrian Smędowski1,2,3

1.Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
2.Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
3.GlaucoTech, Katowice

15.05–15.13 M2
SJ I/13. Wady i zalety kanaloplastyki ab-extreno w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania: obserwacje 3-letnie / Pros and cons ab externo canaloplasty in primary open angle glaucoma treatment: Three years follow-up
Joanna Konopińska
Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

15.14–15.30 DYSKUSJA / DISCUSSION

15.30–15.50 PRZERWA KAWOWA / BREAK


SESJA VARIA I / VARIA SESSION, part 1

Prezydium sesji / Session Presidium: Andrzej Grzybowski, Bartłomiej Kałużny, Katarzyna Nowomiejska, Emilio Pedrotti, Edward Wylęgała

15.50–16.00 M1
SV I/1. Fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepem soczewki o zwiększonej głębi ostrości TECNIS PureSee – pierwsze doświadczenia / Cataract phacoemulsification with implantation of the TECNIS PureSee – first outcomes
Bartłomiej Kałużny1, Przemysław Zabel1, Iwona Cieślińska2, Patryk Młyniuk1
1.Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum, UMK, Bydgoszcz
2.Klinika Okulistyczna Oftalmika, Bydgoszcz

Wykład firmowy Johnson&Johnson

16.01–16.09 M2
SV I/2. Wydajność wizualna, subiektywna satysfakcja i jakość życia. Efekt nowej, rozszerzonej soczewki jednoogniskowej Soczewka wewnątrzgałkowa (Iol) / Visual Performance, Subjective Satisfaction And Quality Of Life Effect Of A New Extended Monofocal Intraocular Lens (Iol)
Emilio Pedrotti, Erika Bonacci, Camilla Pagnacco, Polinelli Luca, Ettore Biondan, Giorgio Marchini
University of Verona: Universita degli Studidi Verona Verona, Italy

16.10–16.20 M1
SV I/3. Doskonalenie konstrukcji soczewki enVista w poszukiwaniu idealnej platformy implantu / Refiningthe design of enVistalens in search of the idealIOL platform
Edward Wylęgała
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Wykład firmowy Bauch&Lomb

16.21–16.31 M2
SV I/4. Dlaczego soczewki hydrofobowe powinny być preferowane? / Why should hydrophobic lenses be preferred?
Andrzej Grzybowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Instytut Okulistycznych Badań Naukowych, Poznań, Poland

Wykład firmowy ALCON

16.32–16.40 M1
SV I/5. Ewisceracja z wytworzeniem czterech płatków twardówki w bolesnym i ślepym oku – bezpieczeństwo i skuteczność w redukcji dolegliwości bólowych / Four petals evisceration in a painful blind eye – safety and effectiveness of the procedure in reducing ocular pain
Elżbieta Krytkowska, Anna Machalińska

I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

16.41–16.49 M2
SV I/6. Holistyczne podejście do oceny jakości życia dzieci z chorobami rzadkimi oczu (projekt SeeMy Life) / A holistic approach to assessing the quality of life in children with rare eye diseases (SeeMy Life project)
Katarzyna Nowomiejska
Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

16.50–17.00 M1  wykład w języku angielskim
SV I/7. Antyseptyka w okulistyce. Przewlekłe zapalenie brzegów powiek nie wymagające antybiotykoterapii / Antisepsis in ophthalmology. Chronic blepharitisthat does not require antibiotic therapy
Thomas Kaercher
Praxis Dr. Thomas Kaercher, Heidelberg
Member of the German Ressort for Dry Eye Disease
Mitglied of the Internat. Society for Prevention

Wykład firmowy Ursapharm

17.01–17.15 DYSKUSJA / DISCUSSION

17.15–17.30 PRZERWA KAWOWA / BREAK


SESJA VARIA II / VARIA SESSION, part 2

Prezydium sesji / Session Presidium: Iwona Rospond-Kubiak, Radosław Różycki, Jacek P. Szaflik, Arleta Waszczykowska, Adam Wylęgała

17.30–17.40 M1
SV II/1. OptopolRevo i PTS: Multimodalna Platforma do Obrazowania i Diagnostyki Okulistycznej / OptopolRevo and PTS Perimeter: Multimodal Platform for Ophthalmic Imaging and Diagnostics
Adam Wylęgała
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wykład firmowy Optopol

17.41–17.51 M2
SV II/2. Przenikanie ma znaczenie – terapia NLPZ po operacji zaćmy / Permeation matters – NSAIDs after cataract surgery
Jacek P. Szaflik
Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie

Wykład firmowy Bauch&Lomb

17.52–18.00 M1
SV II/3. Ektopowy gruczoł łzowy czy przetoka gruczołu łzowego – dylemat medyczny i psychologiczny / Ectopic lacrimal gland or congenital fistula of the lacrimal gland-medical and psychological dilemma
Małgorzata Woś, Anna Kwiecińska, Jolanta Gil
Oddział Okulistyki z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie

18.01–18.09 M2
SV II/4. Transformacja pierwotnie łagodnych zmian melanocytarnych naczyniówki w czerniaka naczyniówki – seria przypadków klinicznych / Malignant transformation of low-risk choroidal nevi – a case series
Emilia Zwolińska, Iwona Rospond-Kubiak
Poradnia Onkologii Okulistycznej, Katedra i Klinika Okulistyki, UM w Poznaniu

18.10–18.18 M1
SV II/5. Zmodyfikowana procedura Hughes’a z użyciem implantów Tutopatch® i Mini-Monoka® u pacjentki z rozległym ubytkiem powieki dolnej po resekcji raka podstawnokomórkowego – opis przypadku / A modified Hughes procedure using implants Tutopatch® and Mini-Monoka® in patient with a large lower eyelid defect following Basal Cell Carcinoma tumor resection – a case report
Sylwia Konarska, Katarzyna Pelińska, Arleta Waszczykowska
Klinika Chorób Oczu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Barlickiego w Łodzi

18.19–18.27 M2
SV II/6. Rezonans magnetyczny oczodołu względem ultrasonografii okulistycznej w ocenie zmian wewnątrzgałkowych przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych / Orbital MRI vs ophthalmic ultrasound for the evaluation of intraocular tumors in eyes with opaque optic media
Iwona Rospond-Kubiak1, Zuzanna Lohani2, Emilia Zwolińska1, Michał Dopierała3,Justyna Bieda2

1.Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2.Zakład Diagnostyki Obrazowej, Centralny Szpital Kliniczny w Poznaniu
3.Zakład Patologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny w Poznaniu

18.28–18.36 M1
SV II/7. Przewlekłe zapalenie kanalików łzowych – trudności diagnostyczne, leczenie operacyjne, metody intubacji, postępowanie pooperacyjne – 20 lat doświadczenia / Chronic dacryocystitis – diagnostic difficulties, surgical treatment, intubation methods, postoperative management – 20 years of experience
Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Medyczne ORBITA w Warszawie

18.37–18.55
When not to give intra-arterial chemotherapy (online) / Kiedy nie podawać chemioterapii dotętniczej (online) – wykład w języku angielskim
Carol L. Shields
Shields, Shields & Lally, MD
Ocular Oncology Service, Wills Eye Hospital, Philadelphia, PA

WYKŁAD HONOROWY

18.56–19.10  DYSKUSJA / DISCUSSION

SALA GŁÓWNA

Oznaczenia w programie przy godzinach wykładów: M1 – mównica nr 1, M2 – mównica nr 2

8.30-9.45
SESJA SYSTEMOWA / SYSTEM SESSION 

Prezydium Sesji: Marek Rękas, Bożena Romanowska-Dixon, Marcin Stopa, Jacek P. Szaflik

8.30–8.40 M1
SS/1. Podsumowanie działań PTO / Summary of the Polish Ophthalmological Society activities
Bożena Romanowska-Dixon
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

8.41–8.46 M1
SS/2. „Polscy Okuliści kontra Jaskra” 2023 – przegląd wyników /Results of the “Polish Ophthalmologists versus Glaucoma” Campaign in 2023
Bożena Romanowska-Dixon, Eliza Kita, Adrianna Arciszewska, Weronika Pociej-Marciak

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

8.47–8.57 M2
SS/3. Symulator wirtualnej rzeczywistości – Szkoła chirurgii PTO / Virtual reality simulator – Polish Ophthalmological Society School of Surgery
Jacek P. Szaflik
Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

8.58–9.13 M1
SS/4. Strategia zaopatrywania urazów gałki ocznej / The strategy for dressing the eyeball
Marek Rękas
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

9.14–9.29 M2
SS/5. Europejska Rada Okulistyki (EBO) – cele i misja w ujednolicaniu standardów okulistyki w Europie / European Board of Ophthalmology (EBO) – Goals and Mission in Harmonizing Ophthalmology Standards Across Europe
Marcin Stopa
Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

9.30–9.45 DYSKUSJA / DISCUSSION

9.46–10.00 PRZERWA KAWOWA / BREAK


10.00-12.00
SESJA ROGÓWKA I /CORNEA SESSION, part I

Prezydium sesji / Session Presidium: Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Dariusz Dobrowolski, Piotr Jurowski, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński

10.00–10.10 M1
SR I/1. Regeneracja powierzchni oka po zabiegach operacji zaćmy, prezentacja własnych doświadczeń / Regeneration of the ocular surface after cataract surgery – own experience
Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wykład firmowy Fidia Pharma

10.11–10.21 M1
SR I/2. Optymalizacja opieki nad pacjentem z czerwonym okiem: nowy kierunek leczenia / Optimizing the care of the red eye patient: a new direction in treatment
Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wykład firmowy Bauch&Lomb

10.22–10.32 M2
SR I/3. Regeneracja powierzchni oka po zabiegach operacji zaćmy, prezentacja własnych doświadczeń / Regeneration of the ocular surface after cataract surgery – own experience
Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Wykład firmowy Fidia Pharma

10.33–10.41 M1
SR I/4. Biodruk – nowe podejście w niewydolności komórek macierzystych rąbka /Bioprinting – a new approach in LSCD
Dariusz Dobrowolski7,8, Krzysztof Pietryga1, Katarzyna Jesse1, Rafał Drzyzga1, Adam Konka1, Zdzisław Kiełbowicz2, Marek Ćwirko3, Joanna Zembala-John4,5, Rafał J. Bułdak4,6, Edward Wylęgała7

1.Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Zabrze
2.Katedra i Klinika Chirurgii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
3.Oddział Okulistyczny, Spektrum Ośrodek Okulistyki Klinicznej, Wrocław
4.Acellmed, Zabrze
5. Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
6.Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski
7.Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
8.Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

10.42–10.50 M2
SR I/5. Zakres klinicznego zastosowania selektywnego przeszczepu warstwy Bowmana rogówki. Nowe opcje operacyjne w okulistyce / Scope of clinical application of selective Bowman’s layer transplantation. A new option in ophthalmic surgery
Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku. II Katedra Chorób Oczu, UM w Łodzi

10.51–10.59 M1
SR I/6. Okołooperacyjne zastosowanie anty-VEGF w keratoplastyce / The perioperative use of anti-VEGF in keratoplasty
Justyna Niedzielska, Zofia Pniakowska, Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku. II Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11.00–11.08 M2
SR I/7. Postępowanie operacyjne w przypadkach jaskry po keratoplastyce / Surgical options in glaucoma after keratoplasty
Łukasz Macutkiewicz, Magda Skalska, Patrycja Soja, Łukasz Konopka, Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku. II Katedra Chorób Oczu, UM w Łodzi

11.09–11.17 M1
SR I/8. Ocena stabilizacji parametrów topograficznych rogówki po przeszczepie błony Descemeta w obserwacji długoterminowej / Assessment of the stabilization of corneal topographic parameters after Descemet’s membrane transplantation in long-term follow-up
Monika Kuśmierz-Wojtasik, Agnieszka Kuligowska, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

11.18–11.26 M2
SR I/9. Potrójna procedura w anirydii / Triple procedure in anirydia
Bogumił Wowra, Dariusz Dobrowolski, Edward Wylęgała
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

11.27–11.35 M1
SR I/10. Racjonalność zastosowania szwów poliamidowych (Nylon) w keratoplastyce / The rationale of using polyamide (Nylon) sutures in keratoplasty
Natalia Skuza, Kinga Hadław-Durska, Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku. II Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11.36–1.44 M2
SR I/11. Przeszczepy rogówki po implantacji zastawki Ahmeda – doświadczenia własne / Corneal transplantation after Ahmed valve implantation – own experience
Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

11.45–12.00 DYSKUSJA / DISCUSSION

12.01–12.20 PRZERWA KAWOWA / BREAK


12.20–13.50
SESJA INAUGURACYJNA / INAUGURATION SESSION

Prezydium sesji / Session Presidium: Mehmet Ali Erginay, Iwona Grabska-Liberek, Kai Kaarniranta, Jerzy Mackiewicz, Bożena Romanowska-Dixon, Zbigniew Zagórski

12.20–12.35 M1
SI/1. Historia Okulistyki Lubelskiej 1945–2024 / History of ophthalmology in Lublin 1945–2024
Zbigniew Zagórski
OCHO – Ośrodki Chirurgii Oka prof. Zagórskiego

12.36–12.51 M2
SI/2. Iluzja widzenia: Paradoksalność fenomenu widzenia i rozumienia (online) / The illusion of vision: The paradox of what we see and understand (online) – wykład w języku angielskim
Andrew Wierciński
Faculty of Artes Liberales, Uniwersity of Warsaw
International Institute for Hermeneutics

12.52–13.07 M1
SI/3. Prognostic and predictive factors in neovascular age-related macular degeneration Kuopio cohort / Czynniki prognostyczne i predykcyjne wnAMD na podstawie analizy pacjentów w Kuopio (Finlandia) – wykład w języku angielskim
Kai Kaarniranta
University of Eastern Finland, Department of OphthalmologyKuopio, Finland (Finlandia)

13.08–13.23 M2
SI/4. UWF OCTA Xephilio for retinal pathologies / UWF OCTA Xephilio do wykrywania patologii siatkówki – wykład w języku angielskim
Mehmet Ali Erginay
Lariboisiere Hospital, APHP, Paris University, France (Francja)

13.24–13.39
SSI/5. Retinal Vascular Disease (online) / Choroby naczyniowe siatkówki (online) – wykład w języku angielskim
Antonia Joussen
Department of Ophthalmology, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany (Niemcy)

13.40–13.50 DYSKUSJA / DISCUSSION

13.50–14.30 LUNCH


14.30–17.15
SESJA SIATKÓWKA I / RETINA SESSION, part I

Prezydium sesji / Session Presidium: Andrzej Grzybowski, Rafał Leszczyński, Wojciech Lubiński, Jerzy Mackiewicz, Zofia Anna Nawrocka, Anna Nowińska, Marcin Stopa

14.30–14.38 M1
SS I/1. Porównanie funkcji oraz struktury siatkówki w oczach po fakowitrektomii oraz opasaniu gałki ocznej z powodu przedarciowego odwarstwienia siatkówki z przyłożoną plamką / Comparison of retinal function and structure in eyes after phacovitrectomy and scleral buc kling due to macula-on primary rhegmatogenous retinal detachment
Przemysław Zabel1,2,3, Tomasz Charytoniuk2, Katarzyna Zabel1,2,3, Karolina Suwała1,3, Karolina Kaźmierczak2, Bartłomiej Kałużny2,3, Jakub J. Kałużny1,3

1Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3Klinika Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy

14.39–14.47 M2
SS I/2. Znaczenie witrektomii z dostępu tylnego w leczeniu oczu z zapaleniem błony naczyniowej z towarzyszącym odwarstwieniem siatkówki / The significance of pars plana vitrectomy in the treatment of uveitis complicated by retinal detachment
Rafał Leszczyński1, Sebastian Sirek2, Aleksandra Górska3, Anna Lorenc3, Katarzyna Kowalska3, Krzysztof Eder3, Paulina Langosz3
1.Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 2 Katedra i Klinika Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2.Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 2 Katedra i Klinika Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3.Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

14.48–14.56 M1
SS I/3. Chirurgiczne leczenie powikłań wysiękowego AMD / Surgical management of wet AMD complications
Agnieszka Nowosielska, Agnieszka Siennicka
Warszawski Szpital Okulistyczny

14.57–15.05 M1
SS I/4. Witrektomia z podsiatkówkowym podaniem aktywatora plazminogenu w leczeniu wylewów podplamkowych w przebiegu AMD / Vitrectomy with subretinal administration of t-pa in the treatment of submacular haemorrages in wet AMD
Agnieszka Nowosielska, Barbara Kozub
Warszawski Szpital Okulistyczny

15.06–15.14 M2
SS I/5. Porównanie funkcji siatkówki i struktury plamki po witrektomii 27G przy użyciu minimalnego i standardowego oświetlenia u pacjentów z błonami nasiatkówkowymi (ERM) – obserwacje 6-miesięczne / Comparison of retinal function and macular structure after 27G PPV with minimal heads-up and standard illumination in patients with epiretinal membranes (ERM) – 6 months follow up
Wojciech Lubiński1 ,Tomasz Charabin1, Karolina Podborączyńska-Jodko1, Ewelina Lachowicz-Gosławska1, Maciej Mularczyk2
1.I Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
2.Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

15.15–15.23 M1
SS I/6. Ocena funkcjonalna i strukturalna po operacjach wgłębieniowych z powodu przedarciowego odwarstwienia siatkówki w długoterminowej obserwacji własnej / Functional and structural outcomes after scleral buckling surgery for rhegmatogeneous retinal detachment in long-term follow-up
Karolina Kaźmierczak1, Adriana Laudencka1, Mateusz Burduk1, Dorota Urbaniak1, Tatiana Zinchenko1, Magdalena Puziak1, Paweł Żuchowski2, Bartłomiej Kałużny1
1.Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.Klinika Reumatologii i Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.24–15.32 M2
SS I/7. Witrektomia hybrydowa w patologiach pogranicza szklistka-siatkówka / Hybrid 23/27 Gauge Vitrectomy in vitreomacular diseases
Zofia Anna Nawrocka, Jerzy Nawrocki
Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia”, Łódź

15.33–15.41 M1
SS I/8. Wpływ wielkości otworu w plamce na efekt funkcjonalny w oczach poddanych operacji witrektomii metodą odwróconego płatka w obserwacji 6-miesięcznej / The influence of the macular hole size on the functional outcome in eyes undergoing inverted flap vitrectomy during a 6-month follow-up
Marta P. Wiącek, Oskar Lorenc, Jędrzej Łysiak, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

15.42–15.50 M2
SS I/9. Przebieg zamykania się otworów w plamce w pierwszym miesiącu po operacji / Course of macular hole closure in the first month after surgery
Marcin Stopa, Anna Urbańska, Maksym Ciesielski, Piotr Rakowicz
Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15.51–15.59 M2 SS I/10.
Chirurgia plamki u dzieci / Pediatric Macular Surgery
Marcin Stopa, Magda Kozłowska, Magdalena Dalz-Kostkowska, Karol Waszkowiak, Piotr Rakowicz
Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

16.00–16.08 M1
SS I/11. Zastosowanie błony owodniowej w chirurgii otworów w plamce – 5 letnie doświadczenia własne / The use of amniotic membrane in macular hole surgery – 5-yearown experience
Paweł Bieliński, Małgorzata Koplejewska, Monika Jasielska, Jerzy Mackiewicz
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

16.09–16.17 M2
SS I/12. Cukrzycowy obrzęk plamki. Analiza znaczenia biomarkerów optycznej koherentnej tomografii / Diabetic macular edema. Analysis of the significance of OCT biomarkers
Anna Nowińska
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

16.18–16.28 M2
SS I/13. Optymalne leczenie preparatem Ozurdex w ramach programu lekowego / Optimal treatment with Ozurdex reimbursed by the public drug plan
Anna Nowińska
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Wykład firmowy Abbvie

16.29–16.39 M1
SS I/14. Precyzja i bezpieczeństwo w operacjach siatkówki oka / Precision and safety in retinal surgery
Jerzy Mackiewicz
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykład firmowy ALCON

16.40–16.50 M2
SS I/15. Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozpoznaniu i monitorowaniu retinopatii cukrzycowej / Artificial intelligence in the diagnosis and monitoring of diabetic retinopathy
Andrzej Grzybowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Instytut Okulistycznych Badań Naukowych, Poznań, Poland

Wykład firmowy VIATRIS

16.51–17.01 M1
SS I/16. Ultraszerokopolowa optyczna koherentna tomografia siatkówki (OCT) i angio-OCT z jednego pomiaru przy użyciu dodatkowej soczewki / Ultra-widefield retinal optical coherence tomography (OCT) and angio-OCT using an add-on lens
Bartosz L. Sikorski
1.Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.Międzynarodowe Centrum Translacyjnych Badań Oka, Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Warszawa
3.Centrum badawczo-rozwojowe Oculomedica, Bydgoszcz

17.02–17.15 DYSKUSJA / DISCUSSION

17.15–17.30 PRZERWA KAWOWA / BREAK


17.30–19.05
SESJA VARIA IV / VARIA SESSION, part IV

Prezydium sesji / Session Presidium: Iwona Grabska-Liberek, Joanna Konopińska, Ewa Langwińska, Marta Misiuk-Hojło, Jacek P. Szaflik, Arleta Waszczykowska

17.30–17.40 M1
SV IV/1. Jatrogenny ZSO w jaskrze / Iatrogenic DES in glaucoma
Marta Misiuk-Hojło, Małgorzata Mimier-Janczak
Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wykład firmowy Fidia Pharma

17.41–17.51 M2
SV IV/2. Jak pomóc pacjentowi z przewlekłym dyskomfortem pooperacyjnym? Nowa generacja kropli neurowspomagających / How to help a patient with chronic postoperative discomfort? New generation of eye drops with neuro-supportive properties
Jacek P. Szaflik
Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie

Wykład firmowy OFTA

17.52–18.00 M1
SV IV/3. Analiza dokładności dwunastu metod kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej w oczach z nadwzrocznością osiową / Analysis of accuracy of twelve intraocular lens power calculation formulas for eyes with axial hyperopia
Wiktor Stopyra
Szpital Okulistyczny MW-med w Krakowie

18.01–18.09 M2
SV IV/4. Doświadczenia kliniczne i stopień zadowolenia pacjentów po wszczepieniu jednoogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej o zmodyfikowanym profilu optycznym Tecnics Eyehance firmy Johnson&Johnson / Clinical experience and patient satisfaction with enhanced monofocal intraocular lens with modified optical profile Tecnics Eyehance Johnson&Johnson
Agnieszka Nowosielska, Patrycja Bejger, Maria Mikucka
Warszawski Szpital Okulistyczny

18.10–18.20 M1
SV IV/5. „EMVke wciś do oka, bryle wyciep do hasioka” Rewolucja monofokal plus po śląsku. 1500 zabiegów usunięcia zaćmy z wykorzystaniem soczewek RayOne EMV – doświadczenia własne / The Silesian revolution of monofocal plus. 1500 cataract removal procedures with RayOne EMV IOL – own experience
Adam Kabiesz
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, Oddział Okulistyki

Wykład firmowy RAYNER

18.21–18.29 M2
SV IV/6. Świadomość choroby i zakres wiedzy dotyczący leczenia zaćmy wśród pacjentów zakwalifikowanych do fakoemulsyfikacji / Awareness of the disease and the scope of knowledge about cataract treatment among patients qualified for phacoemulsification
Ewa Langwińska1,2, Martyna E. Pszczółka2, Hubert Mutwil2, Tomasz Majszyk2
1.Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2.Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

18.30–18.38 M2
SV IV/7. Ocena skuteczności korekcji astygmatyzmu przy użyciu wewnątrzgałkowej soczewki torycznej z wykorzystaniem topografii rogówki i kalkulatora ESCRS / Efficacy of toric intraocular lens implantation with the usage of corneal tipography and online ESCRS calculator
Ewa Langwińska1,2, Michał Witek2, Agata J. Ordon2, Karolina Pielak-Modrzejewska2, Jacek P. Szaflik1,2
1.Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2.Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

18.39–18.47 M1
SV IV/8. Operacja usunięcia zaćmy oczami pacjenta – wyniki ankiety / Patients perspective of Cataract Surgery – the results of survey
Joanna Konopińska, Dorota Ługowska
Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

18.48–18.56 M2
SV IV/9. Jaskra pozorna, jaskra prawdziwa – kiedy jaskra to jaskra? / Fake glaucoma, true glaucoma – when glaucoma is glaucoma?
Adrian Smędowski
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
GlaucoTech, Katowice

18.56–19.05 DYSKUSJA / DISCUSSION

SALA KLUB MUZYCZNY

9.00-10.45
SESJA BADAŃ PODSTAWOWYCH I KLINICZNYCH W OKULISTYCE / BASIC AND CLINICAL RESEARCH IN OPHTHALMOLOGY SESSION   

Prezydium sesji / Session Presidium: Mirosława Grałek, Jakub J. Kałużny, Adrian Smędowski, Dorota Tarnawska, Tomasz Żarnowski

09.00–09.08
PIKO/1. Cytologia ciała szklistego w odwarstwieniu siatkówki, związek z obrazem klinicznym i rokowaniem / Cytology of the vitreous body in retinal detachment, relationship with the clinical picture and prognosis
Małgorzata Berenika Gajdzis1, Paweł Gajdzis2, Marta Misiuk-Hojło1, Radosław Kaczmarek1
1.Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2.Zakład Patologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

09.09–09.17
PIKO/2. Śląska okulistyka translacyjna – polska myśl naukowa otwierająca nowe horyzonty w neuronaukach / Silesian translational ophthalmology – Polish scientific thought opening new horizons in neuroscience
Adrian Smędowski1,2,3, Anna Pacwa3,4,5, Joanna Lewin-Kowalik3,4
1.Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
2.Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
3.GlaucoTech, Katowice
4. Katedra Fizjologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
5.Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny

PIKO/3. Zmiany w proteomie surowicy krwi pacjentów z wysiękowym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) / Proteomic alterations in serum proteome of patients with neovascular form of age-related macular degeneration (AMD)
Mateusz Winiarczyk1, Bernd Thiede2, Tor P. Utheim3,4, Kai Kaarniranta5,6,7, Dagmara Winiarczyk8, Katarzyna Michalak9, Jerzy Mackiewicz1

1.Department of Vitreoretinal Surgery, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
2.Department of Biosciences, University of Oslo, Oslo, Norway
3.Department of Medical Biochemistry, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
4.Department of Ophthalmology, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
5.Department of Ophthalmology, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
6.Department of Ophthalmology, Kuopio University Hospital, Kuopio, Finland
7.Department of Molecular Genetics, University of Lodz, Lodz, Poland
8.Department and Clinic of Animal Internal Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Life Sciences, Lublin, Poland
9.Department of Epizootiology and Clinic of Infectious Diseases, University of Life Sciences, Lublin, Poland

09.27–09.35
PIKO/4. Ocena parametrów komory przedniej w wykorzystaniem optycznej koherentnej tomografii u pacjentów z wąskim katem przesączania / Evaluation of anterior chamber parameters using OCT in patients with narrow filtration angle
Andrzej Sawicki, Agnieszka Wilkos-Kuc, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry,UM w Lublinie

09.36–09.44
PIKO/5. SLT – co nowego? / What’s new in SLT?
Urszula Łukasik, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

09.45–9.53
PIKO/6. Udział małych niekodujących cząsteczek kwasu rybonukleinowego w jaskrze / Small non-coding RNAs in glaucoma
Karolina Gasińska, Ewa Kosior-Jarecka, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

09.54–10.02
PIKO/7. Objętość ciała kolankowatego bocznego u pacjentów z jaskrą w obrazowaniu 7T MRI / 7T MRI imaging of the lateral geniculate nucleusvolume in patients with glaucoma
Sylwester Matwiejczuk, Ewa Kosior-Jarecka, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

10.03–10.11
PIKO/8. Wpływ różnych schematów przygotowania pacjenta przed trabekulektomią na poziom markerów gojenia / Perioperative preparation regimens for trabeculectomy and the level of healing markers
Joanna Piłat, Ewa Kosior-Jarecka, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

10.12–10.20
PIKO/9. Zastosowanie nowoczesnych technik fizyki powierzchni do analizy składu meibum / Application of modern surface physics techniques to analyze the composition of meibum
Dorota Tarnawska1,2, Katarzyna Balin3
1.Oddział Kliniczny Okulistyki, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice
2.Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
3.Instytut Fizyki Augusta Chełkowskiego, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

10.21–10.39 DYSKUSJA / DISCUSSION

10.40–11.00 PRZERWA KAWOWA / BREAK


11.00–12.00
SESJA THEA POLSKA / THEA POLSKA SESSION

„Kobiety kobietom”

Prezydium Sesji/ Session Presidium: Iwona Grabska-Liberek, Ewa Mrukwa-Kominek, Bożena Romanowska-Dixon
Gość Specjalny – Moderator/ Special Guest – Moderator: Dorota Wellman

11.00–11.15
Wyzwanie okulistyczne w przebiegu ciąży / Ophthalmic challenges in the course of pregnancy
Bożena Romanowska-Dixon
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

11.16–11.31
Niepowierzchownie o powierzchni oka, czyli o czym okulista powinien pamiętać? / Superficially about ocular surface – what should an ophthalmologist remember?
Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

11.32–11.47
Druga młodość kobiety z perspektywy oka / The second youth of women from the perspective of the eye
Iwona Grabska-Liberek
Klinika Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Warszawskie Centrum Okulistyczne Libermedic

11.48–12.00 DYSKUSJA / DISCUSSION

12.00–12.30 PRZERWA KAWOWA / BREAK


12.30–13.32
SESJA BAYER / BAYER SESSION

Czas Eylea, czyli punkt zwrotny w leczeniu pacjentów z chorobami siatkówki / Eylea time, a turning point in the treatment of patients with retinal diseases

Prezydium sesji / Session Presidium: Joanna Adamiec-Mroczek, Izabella Karska-Basta, Marek Rękas, Anna Święch

12.30–12.42
Program lekowy leczenia siatkówki – obecnie i w przyszłości / Drug program for retina treatment – currently and in the future
Marek Rękas
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny- Państwowy Instytut Badawczy

12.43–12.55
More is less…racjonalne podstawy podwyższania dawki leku / More is less…rational grounds for increasing the dose of the drug
Joanna Adamiec-Mroczek
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

12.56–13.08
Czas jako czwarty wymiar terapii nAMD / Time as the fourth dimension of nAMD therapy
Izabella Karska-Basta
Katedra Okulistyki, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Szpital Uniwersytecki, Kraków

13.09–13.21
Moc Ósemki w terapii pacjentów z DME – czy 3 dawki początkowe są wystarczające? / The power of Eight in the treatment of patients with DME – are 3 starting doses sufficient?
Anna Święch
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

13.22–13.32 DYSKUSJA / DISCUSSION

13.32–14.30 LUNCH


14.30–15.33
SESJA LUMIBIRD MEDICAL / LUMIBIRD MEDICAL SESSION

Prezydium sesji/ Session Presidium: Andrzej Dmitriew, Maciej Gawęcki, Jaromir Wasyluk

14.30–14.45
Współczesne możliwości laseroterapii w różnych stadiach jaskry / Contemporary laser therapy in different stages of glaucoma
Jaromir Wasyluk
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

14.46–15.01
Kapsulotomia z wysokim offsetem jako narzędzie do precyzyjnego otwarcia torebki / High offset capsulotomy as a tool for precise capsular bag opening
Andrzej Dmitriew
Szpital Św. Wojciecha, Poznań
Re-OPTIS Poznań

15.02–15.17
Laseroterapia podprogowa w leczeniu schorzeń siatkówki / Subthreshold laser in the treatment of retinal disorders
Maciej Gawęcki
Dobry Wzrok, Centrum Okulistyczne, Gdańsk

15.18–15.33 DYSKUSJA / DISCUSSION

15.33–15.50 PRZERWA KAWOWA / BREAK


15.50–16.50
SESJA ROGÓWKA II / CORNEA SESSION, part II

Prezydium sesji/ Session Presidium: Dariusz Dobrowolski, Iwona Grabska-Liberek, Justyna Izdebska, Ewa Mrukwa-Kominek, Joanna Wierzbowska

15.50–15.58
SR II/1. Wyniki laserowych zabiegów refrakcyjnych u żołnierzy w Wojskowym Instytucie Medycznym / Results of laser refractive procedures in soldiers at the Military Institute of Medicine
Joanna Wierzbowska1, Maciej Juda1, Maciej Bedliński1, Janusz Sierdziński2, Marek Rękas1
1.Klinika Okulistyki, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
2.Zakład Bioinformatyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15.59–16.07
SR II/2. Czy długoterminowe leczenie cyklosporyną jest bezpieczne? / Is long-term treatment with cyclosporine a safe?
Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Martyna Nowak3, Monika Sarnat-Kucharczyk1,2
1.Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2.Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3.LuxMed Nowy Sącz

16.08–16.16

SR II/3. Zapalenie rogówki wywołane przez Acanthamoeba – jak diagnozować i leczyć / Acanthamoeba keratitis – how to diagnose and treat
Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Katarzyna Jadczyk-Sorek1,2
1.Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2.Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

16.17–16.25
SR II/4. Ocena kliniczna parametrów śródbłonka rogówki po laserowej chirurgii refrakcyjnej w oczach z krótkowzrocznością: Przegląd literatury / Clinical Evaluation of Corneal Endothelial Parameters following Laser Refractive Surgery in MyopicEyes: A Review
Maciej Juda1, Maciej Bedliński1, Anna Maria Roszkowska2, Joanna Wierzbowska1
1.Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
2.Ophthalmology Clinic, Department of Biomorphological Sciences, University of Messina

16.26–16.34
SR II/5. Keratopatia neurotroficzna / Neurotrophickeratopathy
Dominika Wróbel-Dudzińska, Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

16.35–16.50 DYSKUSJA / DISCUSSION

SALA KINO

9.00-10.50
SESJA VARIAIII/ VARIA SESSION, part 3 

Prezydium sesji/ Session Presidium: Barbara Biziorek, Joanna Brydak-Godowska, Anna Gotz-Więckowska, Małgorzata Mrugacz, Marek Prost, Dorota Wyględowska-Promieńska

9.00–9.08
SV III/1. Ocena czynnościowa efektów blefaroplastyki powiek górnych z zachowaniem lub usunięciem fragmentu mięśnia okrężnego – badanie prospektywne, randomizowane / Comparative Analysis of Upper Blepharoplasty Techniques: Skin-Muscleversus Only-Skin Approach, Utilizing Surface Electromyography – A Single-Masked, Randomized Split-Face Prospective Study
Larysa Krajewska-Węglewicz, Małgorzata Dorobek
Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie

9.09–9.17

SV III/2. Badania wybranych parametrów sprawności wzrokowej oraz mikrostruktury siatkówki u pilotów poddawanych przeciążeniom grawitacyjnym z wykorzystaniem wirówki przeciążeniowej / Research on selected parameters of visual efficiency and retinal microstructure in pilots subjected to gravitational overloads using a centrifuge
Katarzyna Marianna Sowa, Marek Prost, Krzysztof Kowalczuk
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

9.18–9.26
SV III/3. Zapalenie błony naczyniowej w przebiegu boreliozy – dylematy diagnostyczne i terapeutyczne / Uveitis in Lyme disease – diagnostic and therapeutic dilemmas
Barbara Biziorek, Monika Polak, Jerzy Mackiewicz
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Katedry Okulistyki UM w Lublinie

9.27–9.35
SV III/4. Bartoneloza: choroba zapomniana / Bartonellosis: A Forgotten Disease
Joanna Brydak-Godowska1, Monika Turczyńska1, Dorota Kopacz1, Piotr Maciejewicz1, Joanna Gołębiewska2, Mariusz Przybyś3, Magdalena Kępka1, Michalina Szczęśniak1, Beata Fiecek4, Agata Stasiak4, Piotr K. Borkowski5, Tomasz Chmielewski4, Dariusz Kęcik1
1.Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
3.Centrum Okulistyczne „Świat oka”
4.Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
5.Gabinet prywatny

9.36–9.44
SV III/5. Zespół czerwonego oka – diagnostyka i leczenie / Red eye syndrom – diagnostics and treatment
Dorota Wyględowska-Promieńska
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

9.45–09.53
SV III/6. Łzawienie – od objawu do rozpoznania / Epiphora – from symptom symptom to diagnosis
Justyna Kłos-Rola, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

09.54–10.02
SV III/7. Dakrocystorynostomia z dostępu zewnętrznego – 12 lat praktyki / External dacryocystorhinostomy – 12 years of experience
Justyna Kłos-Rola, Ewa Wróblewska-Sadowska, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

10.03–10.11
SV III/8. Toksyna botulinowa – zabójca czy wybawca / Botulinum toxin – a killer or a savior?
Ewa Wróblewska-Sadowska
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

10.12–10.20
SV III/9. Cytologia w okulistyce – jakie możliwości diagnostyczne daje nam współczesna patomorfologia / Ocular cytology – diagnostics possibilities of modern pathology
Małgorzata Berenika Gajdzis1, Paweł Gajdzis2, Marta Misiuk-Hojło1, Radosław Kaczmarek1
1.Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2.Zakład Patologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10.21–10.29
SV III/10. Mamy supermoce – czyli na czym polega rehabilitacja wzroku dorosłych osób słabowidzących / We have superpowers – vision rehabilitation for visually impaired adults
Małgorzata Paplińska
Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN
Zakład Tyflopedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

10.30–10.40 DYSKUSJA / DISCUSSION

10.40–11.00 PRZERWA KAWOWA / BREAK

11.00–12.00
SESJA EVER / EVER SESSION – sesja w języku angielskim

Prezydium sesji/ Session Presidium: Marta Agudo-Barriuso, Andrzej Grzybowski, Adrian Smędowski, Marcin Stopa, Christina Zeitz

11.00–11.08
SE/1. Genetic models studying myopia / Modele genetyczne do badania krótkowzroczności
Christina Zeitz
Sorbonne University, INSERM, CNRS, Institut de la Vision, Department of Genetics, Paris, France

11.09–11.17
SE/2. Innovations in Myopia control in children: Update 2024 / Innowacje a kontrola krótkowzroczności u dzieci: Dane z 2024 roku
Andrzej Grzybowski
University of Warmia and Mazury, Olsztyn; Institute for Research in Ophthalmology
Foundation for Ophthalmology Development, Poznan, Poland

11.18–11.26
SE/3. Advanced cell therapy on the retina / Zaawansowana terapia komórkowa w chorobach siatkówki
Marta Agudo-Barriuso
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), and University of Murcia, Murcia, Spain

11.27–11.35
SE/4. Assessment of retinal photoreceptors and microvascular changes measured with Adaptive Optics occurring over time in diabetes mellitus / Ocena zmian w gęstości i morfologii czopków, stanu naczyń siatkówki w czasie trwania cukrzycy z zastosowaniem technologii optyki adaptywnej
Magdalena Kupis1, Anna Zaleska-Żmijewska1, Zbigniew Wawrzyniak2, Jacek P. Szaflik1
1. Department of Ophthalmology, SPKSO Ophthalmic Hospital, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2. Faculty of Electronics and Information Technology, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

11.36–11.44
SE/5. Chirurgia przyszłości w leczeniu jaskry – nowe metody na horyzoncie / Future surgery in glaucoma treatment – new methods on the horizon
Adrian Smędowski
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
GlaucoTech, Katowice

11.45–12.00 DYSKUSJA / DISCUSSION

12.00–12.15 PRZERWA KAWOWA / BREAK


12.15–13.15
SESJA FILMOWA / FILM SESSION

W czasie pokazu filmów, będzie możliwość spotkania na żywo z ekipą filmową

SF/1. Dzień (noc) świra w odcinkach. Serial raczej nie komediowy / Day (Night) of the Wacko. More of a drama than a comedy
Monika Jasielska, Paweł Bieliński, Jerzy Mackiewicz
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

SF/2. Mix&match – alternatywne metody zaopatrywania perforacji rogówki
Mateusz Winiarczyk, Jerzy Mackiewicz
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

SF/3. GATT
Ewa Kosior-Jarecka, Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

SF/4. Cyklodializa – operacje naprawcze z dostępu ab interno i ab externo / Cyclodialysis – ab interno and ab externorepairsurgery
Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Ewa Kosior-Jarecka, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

SF/5. Przeszczep warstwy Bowmana / Bowman’s layer transplantation
Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Dominika Wróbel-Dudzińska, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

13.30–14.30 LUNCH


14.30–15.30
SESJA URSAPHARM / URSAPHARM SESSION

Prezydium sesji: / Session Presidium: Thomas Kaercher, Radosław Różycki

14.30–14.55
Czy profilaktyka antybiotykowa przed operacjami okulistycznymi to jedyna droga? / Is antibiotic prophylaxis before ophthalmic surgery the only way forward?
Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

14.56–15.20
Zapalenie brzegów powiek – dlaczego ważna jest codzienna higiena i pielęgnacja (Posiforlid®) / Eyelid blepharitis – why daily hygiene and care are important (Posiforlid®)
Thomas Kaercher
Praxis Dr. Thomas Kaercher, Heidelberg
Member of the German Ressort for Dry Eye Disease
Mitglied of the Internat. Society for Prevention

15.21–15.30 DYSKUSJA / DISCUSSION

15.30–15.40 PRZERWA KAWOWA / BREAK


15.40–16.20
SESJA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / CENTRAL AND EASTERN EUROPE SESSION

Prezydium sesji: / Session Presidium: Vilma Jurate Balciuniene, Jakub J. Kałużny, Volodymyr Melnyk, Oksana Vitovska

15.40–15.48
EŚW/1. Our experience of AI assisted screening of diabetic retinopathy in Ukraine / Badania przesiewowe retinopatii cukrzycowej wspomagane sztuczną inteligencją – doświadczenia własne z Ukrainy
Oksana Vitovska, Tetyana Komarova
Bogomolets National Medical University, Ukraina

15.49–15.57
EŚW/2. Pseudoexfoliation syndrome. Challenges and trick in cataract and glaucoma surge / Zespół pseudoeksfoliacji. Wyzwania i podstępy chirurgii zaćmy i jaskry
Volodymyr Melnyk
Head of the Society of Ukrainian Ophthalmic Surgeons

15.58–16.06
EŚW/4. Peripheral exudative hemorrhagic chorioretinopathy: diagnostic and therapeutic challenges / Obwodowa wysiękowa chorioretinopatia krwotoczna: wyzwania diagnostycznei terapeutyczne
Vilma Jurate Balciuniene
Ophthalmology Department, Lithuanian University of Health Sciences

16.07–16.20 DYSKUSJA / DISCUSSION

SALA GŁÓWNA

Oznaczenia w programie przy godzinach wykładów: M1 – mównica nr 1, M2 – mównica nr 2

8.30–8.59
Rada Okulistów Polskich / The council of Polish Ophthalmologists

9.00–9.20
Wręczanie nagród i dyplomów, podziękowania dla firm / Award Session
Bożena Romanowska-Dixon
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 55. Zjazdu Okulistów Polskich

Jerzy Mackiewicz
Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 55. Zjazdu Okulistów Polskich

Ewa Mrukwa-Kominek
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

9.20–9.40
Podsumowanie sesji plakatowej i wręczenie nagród książkowych za najlepsze prace plakatowe / Awarding prizes and diplomas, the summary of the poster session

9.40–10.00 PRZERWA KAWOWA / BREAK


10.00–12.25
SESJA SIATKÓWKA II / RETINA SESSION, part II

Prezydium sesji / Session Presidium: Erita Filipek, Maciej Gawęcki, Agnieszka Kubicka-Trząska, Anna Matysik-Woźniak, Jerzy Nawrocki, Bożena Romanowska-Dixon, Anna Święch

10.00–10.10 M1
SS II/1. Nowy program lekowy leczenia zapalenia błony naczyniowej – doświadczenia własne / New drug program for the treatment of uveitis- own experience
Joanna Brydak-Godowska
Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wykład firmowy Abbvie

10.11–10.19 M2
SS II/2. Samoistne zamknięcie pourazowego pełnościennego otworu plamki u pacjenta pediatrycznego: opis przypadku / The spontaneous closure of a full-thickness traumatic macular hole in a pediatric patient: Case report
Erita Filipek1, Bogumiła Wójcik-Niklewska1, Agnieszka Tronina1, Katarzyna Ryt2, Aleksandra Spyra3, Wiktoria Głowniak3
1.Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
2.Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach
3.Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

10.20–10.28 M1
SS II/3. Badanie okołotarczowej, naczyniowej sieci włośniczkowej u pacjentów COVID-19 z obustronnym zapaleniem płuc na podstawie optycznej koherentnej tomografii angiografii / Radial Peripapillary Capillary Network Examination in Optical Coherence Tomography Angiography in Patients Hospitalized Due to COVID-19 Bilateral Pneumonia

Magdalena Kal1, Mateusz Winiarczyk2, Dorota Zarębska-Michaluk3, Dominik Odrobina4, Jerzy Mackiewicz2, Izabella Karska-Basta5
1.Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Klinika Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
2.Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3.Klinika Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach
4.Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Klinika Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
5.Katedra Okulistyki, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Szpital Uniwersytecki, Kraków

10.29–10.37 M2
SS II/4. Optyczna koherentna tomografia w zapaleniach błony naczyniowej / Optical coherence tomography in uveitis
Agnieszka Kubicka-Trząska, Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Weronika Pociej-Marciak, Izabella Karska-Basta
Katedra Okulistyki Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

10.38–10.46 M1
SS II/5. Praktyczne zastosowanie analizy wzorca autofluorescencji dna oka w oczach ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki / Practical application of fundus autofluorescence pattern analysis in eyes with retinitis pigmentosa
Marta P. Wiącek, Kinga Skorupińska, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10.47–10.55 M2
SS II/6. Kompleksowa opieka nad pacjentami ze schorzeniami siatkówki / Comprehensive care for patients with retinal disorders
Anna Święch
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

10.56–11.06 M1
SS II/7. Rola sulodeksydu w leczeniu cukrzycowego obrzęku siatkówki / The role of sulodexide in the treatment of diabetic retinal edema
Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Wykład firmowy ALFASIGMA

11.07–11.15 M2
SS II/8. Czy iniekcje bewacyzumabu do komory ciała szklistego wypełnionego olejem silikonowym mogą przynieść pożądany efekt terapeutyczny? / Can injections of bevacizumab into the vitreous chamber filled with silicone oil have the desired therapeutic effect?
Anna Matysik-Woźniak1, Monika Zubik-Duda2, Wojciech Grudziński2, Rafał Luchowski2, Wiesław I. Gruszecki2, Tomasz Chorągiewicz1, Robert Rejdak1
1.I Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11.16–11.24 M1
SS II/9. AMD po wielu latach leczenia. Przypadki / AMD after many years of treatment. Cases
Jerzy Nawrocki, Zofia Nawrocka, Zofia Anna Nawrocka
Gabinet Okulistyczny OKULISTYKA NAWROCCY, Łódź
Klinika okulistyczna „Jasne Błonia”, Łódź

11.25–11.35 M2
SS II/10. Angio-OCT jako badanie pierwszego rzutu w schorzeniach siatkówki / Angio-OCT as a first-line test in retinal disorders
Maciej Gawęcki
Dobry Wzrok, Centrum Okulistyczne, Gdańsk

Wykład firmowy Optopol

11.36–11.46 M1
SS II/11. Więcej niż wysuszanie – PED, HRF i ERM w leczeniu farycymabem (Vabysmo) / More than desiccation – PED, HRF and ERM in the pharizymab theraphy (Vabysmo)
Jerzy Mackiewicz
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykład firmowy Roche

11.47–11.57 M2
SS II/12. Skuteczność leczenia Vabysmo (farycymabem) w programie B.70. Doświadczenia własne / Efficacy of Vabysmo (pharizymab) treatment in the B.70. program. Own experience
Anna Święch
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykład firmowy Roche

11.58–12.08 M2
SS II/13. Stres oksydacyjny w chorobach siatkówki: ochronna rola antyoksydantów / Oxidative stress in retinal diseases: the protective role of antioxidants
Anna Święch
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykład firmowy OFTA

12.09–12.25 DYSKUSJA / DISCUSSION

12.25–12.40 PRZERWA KAWOWA / BREAK


12.40–14.25
SESJA ZAPOBIEGANIE ŚLEPOCIE / BLINDNESS PREVENTION SESSION

Prezydium sesji/ Session Presidium: Maciej Krawczyński, Wojciech Lubiński, Jerzy Mackiewicz, Monika Modrzejewska, Jerzy Szaflik

12.40–12.48 M1
ZŚ/1. Ryzyko wystąpienia wczesnej krótkowzroczności i innych zaburzeń narządu wzroku w grupie 1155 dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zachodniopomorskiej Polski / Risk of pre-myopia and other ocular disorders in a group of 1155 early school-aged children from Nortwestern Poland
Monika Modrzejewska, Magdalena Durajczyk
Second Chair and Department of Ophthalmology, Pomeranian Medical University in Szczecin in Poland

12.49–12.57 M1
ZŚ/2. Ocena wybranych parametrów mikrostruktury i funkcji centralnej siatkówki oraz nerwu wzrokowego u dzieci szkolnych z wywiadem wcześniactwa / Assessment of selected parameters of the microstructure and functions of the central retina and optic nerve in schoolchildren with a history of prematurity
Joanna Kot, Monika Modrzejewska, Wojciech Lubiński
II Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie

12.58–13.06 M2
ZŚ/3. Ocena związku infekcji bakteryjnych i zaburzeń klinicznych wielonarządowych na stan siatkówki u dzieci z ROP leczonych laserem diodowym lub czynnika anty-VEGF / Assessment of the relationship between bacterial and multi-organ diseases on retinal conditions in children with ROP treated with diode laser oranti-VEGF agent
Monika Modrzejewska, Wiktoria Bosy
II Klinika Okulistyki PUM, Szczecin

13.07–13.15 M1
ZŚ/4. Wrodzona stacjonarna ślepota nocna (CSNB) – aktualny stan wiedzy oraz opis przypadków / Congenital stationary night blindness (CSNB) – current knowledge and case reports
Wojciech Lubiński, Magdalena Durajczyk
II Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

13.16–13.24 M2
ZŚ/5. Diagnostyka nagłego zaniewidzenia – gdy szczęście sprzyja przeciwko nam… / Diagnosis of a sudden loss of vision – when luck doesn’t favor us…
Maciej Krawczyński
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu

13.25–3.33 M1
ZŚ/6. Porównanie błędu obliczeniowego, ostrości wzroku I satysfakcji pacjenta dla różnych typów soczewek wewnątrzgałkowych: Vivity vs Lucidis vs InFo / Comparison of calculation error, visual acuity, and patient satisfaction for different types of intra ocular lenses: Vivity vs Lucidis vs InFo
Anna Kowalik, Michał Szot, Aleksandra Kuczyńska, Piotr Fryczkowski
Szpital Okulistyczny Retina

13.34–13.42 M2
ZŚ/7. Porównanie błędu obliczeniowego, ostrości wzroku i satysfakcji pacjenta dla różnych typów soczewek wewnątrzgałkowych: Fine Vision i Symfony / Comparison of calculation error, visual acuity, and patient satisfaction for different types of intra ocular lenses: Fine Vision and Symfony
Piotr Fryczkowski, Michał Szot, Aleksandra Kuczyńska, Anna Kowalik
Szpital Okulistyczny Retina

13.43–13.51 M1
ZŚ/8. Błąd obliczeniowy, ostrość wzroku i zadowolenie pacjenta z soczewek wewnątrzgałkowych Precizon Presbyopic NVA firmy OPTHEC / Calculation error, Visual acuity, and patient satisfaction for Precizon Presbyopic NVA IOL by OPTHEC
Anna Kowalik, Michał Szot, Aleksandra Kuczyńska, Piotr Fryczkowski
Szpital Okulistyczny Retina

13.52–14.00 M2
ZŚ/9. Urazy oka w związku z otwarciem poduszki powietrznej / Eye injuries due to the airbag opening
Jerzy Mackiewicz, Michał Jabłoński
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

14.01–14.09 M1
ZŚ/10. Urazy narządu wzroku spowodowane materiałami wybuchowymi / Eye injuries caused by explosives
Magda Adamczyk-Frystacka1, Roman Frystacki2, Adam Smoliński3
1.UCK Katowice Oddział Okulistyki Dziecięcej
2.WUG Katowice
3.GIG Katowice

14.10–14.19 M2
ZŚ/11. Miejscowa chemioterapia z wstrzyknięciami bevacizumab do spojówek w przypadku nowotworu chłoniaka / Local chemotherapy with conjunctival bevacizumab injections in case of Lymphoma tumor
Piotr Fryczkowski
Szpital Okulistyczny Retina

14.20–14.30 DYSKUSJA / DISCUSSION

14.30–14.40 PRZERWA KAWOWA / BREAK


14.40–15.55
SESJA JASKRA II / GLAUCOMA SESSION, part II

Prezydium sesji/ Session Presidium: Mariola Dorecka, Jakub J. Kałużny, Ewa Kosior-Jarecka, Janusz Skrzypecki, Adrian Smędowski

14.40–14.48 M1
SJ II/1. Jaskra i choroby ogólnoustrojowe / Glaucoma and Sysytemic Disease
Karolina Podborączyńska-Jodko, Wojciech Lubiński
II Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie

14.49–14.57 M2
SJ II/2. Analiza wzorca fiksacji u pacjentów z jaskrą pierwotnie otwartego kąta za pomocą eksperymentalnego, superszybkiego systemu śledzenia ruchów oka / Analysis of fixation pattern in patients with primary open angle glaucoma using an experimental superfast eye tracking system
Aleksandra Gorczyca-Liczbik1, Marta Skrok2, Robert Konklewski3, Martyna Gębska-Tołoczko4, Karolina Suwała4, Maciej Nowakowski3, Valentyna Pryhodiuk2, Anna Szkulmowska3, Katarzyna Zabel4, Przemysław Zabel4, Maciej Szkulmowski2, Jakub J. Kałużny4
1.Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. INOKO.VISION LLC
4.Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14.58–15.06 M1
SJ II/3. Ocena wpływu rogówkowej chirurgii refrakcyjnej na biorytm zmian objętości gałki ocznej oraz ryzyko rozwoju neuropatii jaskrowej z zastosowaniem inteligentnego systemu wsparcia decyzji GaucomAI® / Evaluation of the impact of corneal refractive surgery on the biorhythm of ocular volume changes and the risk of developing glaucomatous neuropaty using the GaucomAI® inteligent decision support system
Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2, Hubert Świerczyński2
1.[WASILEWICZ] EyeClinic, Poznań
2.Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

15.07–15.15 M2
SJ II/4. Nowe możliwości w leczeniu jaskry – neuroprotekcja i neuroregeneracja niezależna od ciśnienia wewnątrzgałkowego / New possibilities in glaucoma treatment – IOP-independent neuroprotection and neuroregeneration
Mariola Dorecka1,2, Wojciech Luboń1,2, Katarzyna Gontarz2, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, Adrian Smędowski1,2,3
1.Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
2.Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
3.GlaucoTech, Katowice

15.16–15.24 M1
SJ II/5. Przeztwardówkowa terapia ciała rzęskowego laserem mikropulsowym – optymalne rozwiązanie dla wszystkich pacjentów jaskrowych? / Is transscleral ciliary body treatment with micropulse laseran optimal solution for all glaucoma patients?
Ewa Kosior-Jarecka
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

15.25–15.33 M2
SJ II/6. Podprogowa przez twardówkowa cyklofotokoagulacja w terapii jaskry pierwotnej otwartego kąta / Subthreshold transscleral cyclophotocoagulation in the therapy of primary
open angle glaucoma
Jaromir Wasyluk, Ilona Kaczmarek, Grzegorz Rotuski, Katarzyna Paczwa
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

15.34–15.42 M1
SJ II/7. Ocena baroprotekcyjnego efektu preparatu GlauCaps® w grupie pacjentów z granicznymi wartościami ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz nadciśnieniem ocznym / Evaluation of the baroprotective effect of GlauCaps® in a group of patients with borderline intraocular pressure and ocular hypertension
Robert Wasilewicz, Julia Wasilewicz
[WASILEWICZ] EyeClinic, Poznań

15.43–15.55 DYSKUSJA / DISCUSSION

15.55–16.00 ZAKOŃCZENIE 55. ZJAZDU OKULISTÓW POLSKICH / Closing of the Congress

16.00 LUNCH

SALA KLUB MUZYCZNY

10.00-11.45
SESJA KLUB 40/ CLUB 40 SESSION   

Prezydium sesji/ Session Presidium: Damian Jaworski, Piotr Kanclerz, Joanna Przeździecka-Dołyk, Joanna Przybek-Skrzypecka, Jagoda Rzeszewska-Zamiara

10.00–10.08
K40/1. Czy to stożek rogówki czy astygmatyzm? / Is it keratoconus or astigmatism?
Jagoda Rzeszewska-Zamiara1,2 , Ilona Piotrowiak-Słupska1,3, Bartłomiej Kałużny1,2
1.Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy
2.Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
3.Klinika Okulistyki i Optometrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10.09–10.17
K40/2. Terapeutyczna chirurgia refrakcyjna – Przegląd obecnych wskazań / Therapeutic Refractive Surgery – A Review of Current Indications
Piotr Kanclerz, Natasza Bazylczyk
Przychodnia Lekarska Hygeia

10.18–10.26
K40/3. Zastosowania soczewek kontaktowych stabilno-kształtnych i indywidualizowanych soczewek miękkich /Applications of stable-form contact settings and individualized soft settings
Joanna Przeździecka-Dołyk, Anna Rurak
SPEKTRUM Ośrodek Okulistyki Klinicznej

10.27–10.35
K40/4. Aplikacja mobilna do oceny odruchu źrenicznego: porównanie urządzeń oraz analiza zastosowania w diagnostyce jaskry / Mobile Application for pupillary light reflex assessment: Comparison of Devices and Analysis of Application in Glaucoma Diagnosis
Damian Jaworski1,2, Karolina Suwała2,3, Bartłomiej Kałużny1,2, Jakub J. Kałużny2,3
1.Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy
3.Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

10.36–10.44
K40/5. Potencjalne substytuty jodopowidonu w chirurgii okulistycznej / Potential substitutes for povidone-iodine in ocular surgery
Piotr Kanclerz, Katarzyna Przewłócka
Przychodnia Lekarska Hygeia

10.45–10.53
K40/6. Ewaluacja schematu diagnostycznego obrzęku tarczy nerwu wzrokowego / Optic disc oedema: audit of the diagnosis guideline
Joanna Przybek-Skrzypecka1,2, Dominik Sokalski3, Jacek P. Szaflik1,2
1.Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2.Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3.Koło naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki WUM

Wykład SOE

10.54–11.02
K40/7. Analiza nietypowych obrazów w polu widzenia: Seria studiów przypadków zaburzeń pola widzenia w zmianach w ośrodkowym układzie nerwowym / Analysis of Atypical Visual Field Defects: A Series of Case Studies on CNS Lesions
Damian Jaworski1,2, Bartłomiej Kałużny1,2, Jakub J. Kałużny2,3
1.Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy
3.Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

11.03–11.11
K40/8. Funkcjonalne zaburzenia wzrokowe, czyli trochę psychiatrii w okulistyce / Functional vision disorder, or some psychiatry in ophthalmology
Lech Sedlak
Oddział Okulistyki, Szpital EuroMedic, Katowice;
Poradnia Okulistyczna, Przychodnia Czwórka, Mysłowice;
Nowoczesne Centrum Medyczne Okoklinik, Chrzanów

11.12–11.20
K40/9. Koncentryczne zawężenie pola widzenia / Constriction of the visual field
Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik
1.Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2.Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

11.21–11.29
K40/10. Rehabilitacja wzrokowa podstawy i perspektywy / Visual rehabilitation basics and perspectives
Joanna Przeździecka-Dołyk
SPEKTRUM Ośrodek Okulistyki Klinicznej

11.30–11.40 DYSKUSJA / DISCUSSION

11.40–11.50 PRZERWA KAWOWA / BREAK


11.50–13.20
SESJA MŁODYCH OKULISTÓW I / SESSION OF YOUNG OPHTHALMOLOGISTSC, part I

WYŁĄCZNY PARTNER SESJI: THEA POLSKA

Prezydium sesji/ Session Presidium: Tomasz Tomczyk, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon

11.50–11.58
MO I/1. Skrzydlik – od rozpoznania do wyleczenia / The pterygium – from diagnosis to recovery
Wojciech Maruszczyk1, Wojciech Luboń1,2, Katarzyna Kowalska1,2, Przemysław Kozik1,3, Irmina Jastrzębska-Miazga1, Tomasz Tomczyk1
1.Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2.Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki SUM w Katowicach
3.Oddział Okulistyczny, Szpital Powiatowy w Zawierciu

11.59–12.07
MO I/2. W poszukiwaniu nowych terapii w leczeniu Acathamoeba keratitis / Novel therapies for Acathamoeba keratitis
Michał Jabłoński, Dmytro Khylyuk, Mateusz Winiarczyk, Jerzy Mackiewicz, Roman Lesyk
Katedra i Zakład Chemii Organicznej Umlub
Department of Pharmaceutical, Organic and Bioorganic Chemistry, Lviv

12.08–12.16
MO I/3. Terapie genowe w okulistyce – zarys obecnych osiągnięć i perspektywy rozwoju / Gene therapy strategies in ophthalmology – an overview of current developments and future prospects
Julia Krajewska, Arleta Waszczykowska
Oddział Kliniczny Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi

12.17–12.25
MO I/4. Diagnostyka i leczenie zaburzeń widzenia barw na przykładzie pacjenta z rozpoznaniem H53.5. Czy “specjalne” okulary są dla nich rozwiązaniem? / Examination and treatment of colour vision deficiencies based on a patient with diagnosis H53.5. Are “special” eyeglasses a good solution?
Grzegorz Rotuski, Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

12.26–12.34
MO I/5. Analiza zmian chemicznych i strukturalnych zarejestrowanych w widmach podczerwieni w przebiegu wybranych schorzeń w narządzie wzroku / Analysis of chemical and structural changes recorded in the infrared spectrum in the course of selected diseases of the eye
Karolina Korycińska1,2, Agnieszka Cisek1,2, Mariusz Spyra1,2, Kornelia Łach3, Wiktor Trojanowski3
1.Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu
2.Visum Clinic, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rzeszów
3.Uniwersytet Rzeszowski

12.35–12.43
MO I/6. Pierwotny chłoniak szklistkowo-siatkówkowy – trudności diagnostyczne / Diagnosis of primary vitreoretinal lymphoma difficulties
Magdalena Rerych, Katarzyna Paczwa, Justyna Mędrzycka, Radosław Różycki
Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

12.44–12.52
MO I/7. Zapalenie błony naczyniowej u chorych z pospolitym zmiennym  niedoborem odporności / Uveitis in Patients with Common Variable Immunodeficiency
Michalina Szczęśniak1, Joanna Brydak-Godowska1, Monika Turczyńska1, Grzegorz Senatorski2, Radosław Zagożdżon2,3, Michał Ciszek2, Jolanta Żegarska2, Magdalena Durlik2, Dariusz Kęcik1
1.Klinika Okulistyki WUM
2.Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM
3.Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych WUM

12.53–13.01
MO I/8. Analiza zmiany parametrów filmu łzowego w oczach po operacji usunięcia skrzydlika metodą autologicznego przeszczepu spojówki z użyciem kleju tkankowego / Analysis of changes in tear film parameters in eyes after pterygium removal using autologous conjunctival transplantation using tissue glue
Marta P. Wiącek, Jonasz Przybylski, Paulina Kieruzel-Radoń, Beata Stroynowska, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13.02–13.10
MO I/9. Ocena polimorfizmów genów związanych z budową i funkcją śródbłonka rogówki u pacjentów z dystrofią Fuchsa / Evaluation of polymorphisms of genesrelated to the structure and function of the cornealendothelium in patients with Fuchs’ dystrophy
Karolina Kątska-Ostrowska, Dominika Wróbel-Dudzińska, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, UM w Lublinie

13.11–13.20 DYSKUSJA / DISCUSSION

13.20–13.30 PRZERWA KAWOWA / BREAK


13.30–14.20
SESJA MŁODYCH OKULISTÓW II /  SESSION OF YOUNG OPHTHALMOLOGISTSC, part II

WYŁĄCZNY PARTNER SESJI: THEA POLSKA

Prezydium sesji / Session Presidium: Wojciech Maruszczyk, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon, Tomasz Tomczyk

13.30–13.08
MO II/1. Neuroretinitis – problemy diagnostyczne / Neuroretinitis – diagnostic problems
Ewelina Pyszniak1, Kinga Tochman-Kanty1, Monika Polak2
1.Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2.OCHO – Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego

13.09–13.17
MO II/2. Wpływ blefaroplastyki powiek górnych na jakość życia / The Effect of Blepharoplasty on Quality of Life
Anna M. Koziorowska, Magdalena Szydło, Iwona Grabska-Liberek
Klinika Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Warszawskie Centrum Okulistyczne Libermedic

13.18–13.26
MO II/3. Nowy algorytm w korekcji opadnięcia powieki górnej z dostępu przezspojówkowego u osób dorosłych / A New algorithm for the transconjunctival correction of upper eyelid ptosis in adults
Izabela Nowak-Gospodarowicz, Michał Kinasz, Aleksandra Kicińska, Marek Rękas
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Okulistyki, Warszawa

13.27–13.35
MO II/4. Małoinwazyjna metoda korekcji ptozy – technika Singh’a: doświadczenia własne / Minimally invasive ptosis correction method – Singh technique: own experiences
Paweł Kolman
Oddział Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej w Krośnie

13.36–13.44
MO II/5. Zespół Hornera – metody diagnostyki nerwiaka zarodkowego współczulnego / Horner syndrome – diagnostic methods for neuroblastoma detection
Katarzyna Kuchalska1, Anna Gotz-Więckowska2, Katarzyna Derwich3
1.Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Szkoła Doktorska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2.Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3.Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

13.45–13.53
MO II/6. Zastosowanie terapii hiperbarycznej w okulistyce / The use of hyperbaric therapy in ophthalmology
Tomasz Tomczyk
Klinika Okulistyki i Katedra Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oko-Test Diagnostyka i Chirurgia Oka

13.53–14.10 DYSKUSJA / DISCUSSION

SALA KINO

9.00-10.00
SESJA PIELĘGNIARSKA
/ NURSING SESSION

Prezydium sesji: / Session Presidium: Jolanta Zięba, Joanna Marchlewicz, Paweł Jerzak, Edyta Matejek

9.00-9.08
Zasady pracy personelu medycznego ze źródłami promieniotwórczymi- Brachyterapia nowotworów wewnątrzgałkowych            

Jolanta Zięba
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

9.09-9.17
Radioterapia Protonowa – Aspekty Pracy Pielęgniarki

Joanna Marchlewicz
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

9.18-9.26
Rola pielęgniarki/pielęgniarza w procesie okulistycznego leczenia chirurgicznego
Paweł Jerzak
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Instytut Nauk Medycznych

 9.27-9.35
Leki w chorobach oczu
Paweł Jerzak
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Instytut Nauk Medycznych

9.36-9.44
Trudności i problemy pacjenta okulistycznego / Difficulties and problems of the ophthalmic patient
Edyta Matejek
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa


9.45-10.00 DYSKUSJA / DISCUSSION

10.00-10.10 PRZERWA KAWOWA / BREAK


10.10-11.30
SESJA ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ / ANTIBIOTIC RESISTANCE SESSION

SESJA ANTYBIOTYKI I ANTYSEPTYKI – JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ LEKÓW PRZECIW INFEKCYJNYCH?

Prezydium sesji / Session Presidium: Marek Prost, Andrzej Grzybowski, Dorota Szumny, Stanisława Gierek-Ciaciura

10.10-10.18
SAA/1. Stosowanie antybiotyków w dobie „epidemii”antybiotykoodporności / Antibiotic use in the era of the antibiotic resistance „epidemy”
Marek Prost
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

10.19-10.27
SAA/2. Czy istnieje okulistyka bez antyseptyków? / Is there ophthalmology without antiseptics?
Dorota Szumny
Katedra i Zakład Farmakologii UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Klinika Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

10.28-10.36
SAA/3. Dlaczego powinniśmy ograniczyć stosowanie antybiotyków w chirurgii okulistycznej? / Why should we limit the use of antibiotics in ophthalmic surgery?
Andrzej Grzybowski
Instytut Okulistycznych Badań Naukowych, Poznań

10.37-10.45
SAA/4. Dostępne w Polsce preparaty oczne zawierające antyseptyki (online) / Ophthalmic antiseptics available in Poland (online)

Dorota Żelazik
Centrum Medyczne Mavit w Warszawie

10.46-10.54
SAA/5. Zapalenie spojówek – jak leczyć? / Conjunctivitis – how to treat it?
Marek Prost
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

10.55-11.03
SAA/6. Sterylizacja końcówek urządzeń diagnostycznych w gabinecie okulistycznym / Sterilization of diagnostic equipment tips in an ophthalmologist’s office
Marek Prost
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

11.04-11.30 DYSKUSJA / DISCUSSION

11.30-11.59 PRZERWA KAWOWA / BREAK