Rejestracja on-line
Niższe opłaty obowiązują do 30.04.2024

Zostań członkiem PTO
Korzystaj z preferencyjnej opłaty
dla członków PTO

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Okuliści!

Serdecznie do udziału w 55. Zjeździe Okulistów Polskich, który w 2024 roku odbędzie się w Lublinie. Zjazd odbędzie się w wyjątkowej przestrzeni – w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – miejscu, które zajęło 4. miejsce w ogólnopolskim rankingu Top Marka 2023 w kategorii „Popularyzacja Kultury”.

W roku 2024 głównymi tematami, omawianymi podczas Zjazdu będą: Rogówka, Zapobieganie ślepocie, Jaskra, Siatkówka. Planowane są także sesje specjalne: Sesja Poświęcona Badaniom Podstawowym i Klinicznym w Okulistyce (PIKO)Sesja Młodych Okulistów, Sesja Klubu 40 oraz Sesje EVER, Trójmorza PTO oraz Varia.

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która będzie gospodarzem Zjazdu zaprezentuje Państwu najnowsze doniesienia naukowe, a jej Zespół chętnie będzie brał udział w dyskusjach i dzielił się z pozostałymi Uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jesteśmy pewni, że pobyt w Lublinie, mieście z ponad 700-letnią tradycją, gdzie świadomość historii inspiruje przyszłość, na długo pozostanie w Państwa pamięci.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

1000
Uczestników
30
Sesji naukowych
150
Wykładów
113
Lat tradycji PTO

Ważne terminy

verify (1)

do 30.04.2024

Obowiązują niższe stawki fee
za udział w wydarzeniu

clipboard (1)

do 7.04.2024

Zgłaszanie abstraktów do sesji ustnych
i plakatowych

screen (1)

 do 21.04.2024

Autorzy prawidłowo zgłoszonych prac otrzymają informację, czy praca została zakwalifikowana do sesji ustnej, czy plakatowej

Informacje

13 – 15 czerwca 2024 roku

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Biuro Organizatora Zjazdu: Alfa event Sp. z o.o.
biuro@alfaevent.pl

  1. termin do 30.04.2024 2. termin do 12.06.2024 Opłata wniesiona podczas Zjazdu
Członek PTO (z opłacona składką członkowską) oraz członek Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego 300 zł 500 zł 850 zł
Osoba niebędąca członkiem PTO
(lekarz bez opłaconej aktualnej składki PTO, lekarz zarejestrowany przez firmę, przedstawiciel firmy)
800 zł 1 000 zł 1 200 zł
Lekarz rezydent – członek PTO 150 zł 250 zł 800 zł
Lekarz rezydent – niebędący członkiem PTO 800 zł 1 000 zł 1 200 zł
Pielęgniarka
(opłata obejmuje tylko udział w sesji dla pielęgniarek)
50 zł 50 zł 50 zł
Kurs edukacyjny 50 zł 50 zł 50 zł
W miarę dostępnych miejsc:
Uczestnictwo w kursach edukacyjnych – osoby bez wykupionego uczestnictwa w Zjeździe 250 zł 250 zł 250 zł
Uczestnictwo w WetLabach z ekspertami – opłata za 1 WetLab (maksymalnie można wziąć udział w jednym WetLabie; tylko dla osób biorących udział w Zjeździe) 100 zł 100 zł 250 zł
Opłata za udział w programie pozamerytorycznym
Udział w kolacji i koncercie
Kolacja i koncert  nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
Kolacja i koncert nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.
250 zł 250 zł 300 zł
UDZIAŁ STACJONARNY

OPŁATA OBEJMUJE:

udział w sesjach naukowych oraz firmowych
udział w sesji plakatowej
wstęp na wystawę sprzętu medycznego i leków
materiały zjazdowe
elektroniczny certyfikat uczestnictwa
miesięczny dostęp do platformy Zjazdowej (wybranych, nagranych wykładów)
lunche i przerwy kawowe

UDZIAŁ ON-LINE
(dostęp do wybranych wykładów po zakończeniu Zjazdu)

CZŁONKOWIE PTO: 200 zł

OSOBY NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI PTO: 400 zł

OPŁATA OBEJMUJE:

miesięczny dostęp do nagrań wybranych wykładów (wideo na życzenie – VOD)
elektroniczny certyfikat uczestnictwa

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI ON-LINE

DANE DO PRZELEWU:
ALFA EVENT Sp. z o.o.
ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław

ING Bank Śląski 69 1050 1575 1000 0090 8191 1399
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz numer proformy / nr ID

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Osobom, które się zarejestrowały jednak nie dokonały wpłaty do dnia rozpoczęcia Zjazdu Organizator nie gwarantuje dostępu do platformy.
Rezygnację z udziału w Zjeździe można zgłosić wyłącznie drogę mailową, na adres: biuro@alfaevent.pl
Rezygnacja z udziału w Zjeździe zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail.
Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
Koszty anulacji zgłoszenia:
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 30 do 14 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.
Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: biuro@alfaevent.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Zjeździe, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Istnieje możliwość przepisania kwoty na innego Uczestnika – wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora (prosimy o maila na adres: biuro@alfaevent.pl).
Podane powyżej kwoty są kwotami brutto.

Uwaga! Opłać składkę członkowską w PTO do 31 marca br. i ciesz się obniżoną opłatą udziału w 55. Zjeździe Okulistów Polskich. Specjalne ceny tylko dla opłaconych członków PTO!

Uwaga! Jeżeli nie bierzesz udziału w Zjeździe, a chcesz wziąć udział w kursach edukacyjnych, to zgłoś się za pomocą wiadomości e-mail: zop2024@alfaevent.pl, zweryfikujemy czy jest jeszcze miejsce, przypominamy, że udział w 1 kursie kosztuje 250 pln brutto.

INFORMACJE DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH PRACE

poniżej kilka ważnych informacji organizacyjnych dot. Państwa udziału w 55. Zjeździe Okulistów Polskich, który odbędzie się w dniach 13-15.06.2024 w LUBLINIE (Centrum Spotkania Kultur w Lublinie).


ZGŁASZANIE PROPOZYCJI KURSÓW

Do 31.01.2024 czekamy na zgłoszenia propozycji kursów, które odbędą się w dniu 13.06.2024 r.
Propozycję tematu wraz z krótkim opisem (wraz z podaniem poziomu zaawansowania – podstawowy, średnio zaawansowany lub zaawansowany) prosimy przesłac mailowo na adres: biuro@alfaevent.pl.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uwzględnienia tylko wybranych, zgłoszonych kursów w programie naukowym Zjazdu.


WAŻNE TERMINY

31 stycznia 2024 – ostateczny termin zgłoszenia propozycji tematów kursów;

7 kwietnia 2024 – ostateczny termin zgłoszenia abstraktów wystąpień ustnych i plakatowych;

21 kwietnia 2024 – termin otrzymania informacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonej pracy (abstraktu);

24 maja 2024 – termin przesłania gotowej i ostatecznej wersji prezentacji plakatowej;


JAK PRZYGOTOWAĆ STRESZCZENIE (ABSTRAKT)?

Streszczenie, napisane w języku polskim i angielskim,  razem z tytułem, autorami i afiliacjami powinno mieścić się na jednej stronie A4 i zawierać maksymalnie 1800 znaków. Listę współautorów należy oddzielać przecinkami. Należy podać afiliację autora/współautorów, ograniczając się tylko do nazwy jednostki wewnętrznej (zakład/katedra/instytut) oraz nazwy uczelni. Całość tekstu powinna być opracowana jednolicie bez wyróżnień, czcionką 12p Times New Roman z jednym odstępem między wierszami z marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza.
Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski

W abstrakcie należy zaznaczyć preferowaną sesję, do której jest zgłaszany:

1. Sesja Rogówka
2. Sesja Zapobieganie Ślepocie
3. Sesja Jaskra
4. Sesja  Siatkówka
5. Sesja Młodych Okulistów
6. Sesja Klubu 40

7. Sesja Badań Podstawowych i Klinicznych w Okulistyce (PIKO)
8. Sesje Varia
9. Sesja Pielęgniarska
10. Sesja plakatowa

Abstrakt będzie przyjęty tylko od zarejestrowanego i opłaconego uczestnika Zjazdu (nie dotyczy zaproszonych Gości).


Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).

PROPONOWANE HOTELE
Specjalne ceny dla Uczestników Zjazdu obowiązują w terminie 12-15.06.2024
Hasło przy dokonywaniu rezerwacji: ZOP 2024

IBB Grand Hotel Lublin ****
ul. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin
/ 11 min pieszo, 4 min autem od miejsca obrad /
Recepcja i Rezerwacja
tel. +48 81 44 66 100
e-mail: info.lublin@ibbhotels.com

Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 460 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 520 zł
Liczba pokoi ograniczona, ceny obowiązują do dnia 13.05.2024 r.

_______________________________________

Hotel Victoria ***
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
/ 11 min pieszo, 4 min autem od miejsca obrad /
Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 390 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 420 zł
Liczba pokoi ograniczona, ceny obowiązują do dnia 10.05.2024 r.
Rezerwacje mailowo na adres: info@victorialublin.pl

____________________________________________________

Campanile Lublin ***
ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin
/ 12 min pieszo, 5 min autem od miejsca obrad /
Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 249 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 290 zł
Liczba pokoi ograniczona, oferta obowiązuje do dnia 13.05.2024 r.
Rezerwacje mailowo na adres: lublin@campanile.com
Telefon bezpośredni do hotelu: +48 81 5318400

________________________________________________

Arche Hotel Lublin ***
ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin
https://archehotellublin.pl/

/ 26 min pieszo, 6 min autem od miejsca obrad /
Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 296 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 362 zł
Liczba pokoi ograniczona.
Rezerwacje mailowo na adres: recepcja@archehotellublin.pl

Regulamin uczestnictwa w konferencji „55. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

  1. ORGANIZATOR/TERMIN

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą „55. Zjazd Okulistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego” organizowanej przez Alfa event sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 62 lok. 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000959611 prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Wrocław- Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982274966, REGON: 52147925500000

Zachęcamy do udziału w Zjeździe, jako SPONSOR, bądź PARTNER tego prestiżowego okulistycznego wydarzenia.

Szczegóły, jak to zrobić w zakładce FIRMY >>>

Komitet Naukowy pracuje nad stworzeniem ciekawej oferty warsztatowej, zachęcamy do odwiedzania strony Zjazdu, wkrótce pojawią się szczegóły dotyczące wetlabów i drylabów.