Rejestracja on-line
Niższe opłaty obowiązują do 30.04.2024

Zostań członkiem PTO
Korzystaj z preferencyjnej opłaty
dla członków PTO

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Okuliści!

Serdecznie dziękujemy za tak liczną obecność podczas 55. Zjazdu Okulistów Polskich, który w 2024 roku odbył się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

W roku 2024 głównymi tematami, omawianymi podczas Zjazdu były: Rogówka, Zapobieganie ślepocie, Jaskra, Siatkówka. Odbyły się także sesje specjalne: Sesja Poświęcona Badaniom Podstawowym i Klinicznym w Okulistyce (PIKO),  Sesja Młodych Okulistów, Sesja Klubu 40 oraz Sesje EVER, Sesja Europy Środkowo-Wschodniej oraz Varia.

Zaprezentowano ponad 200 prac ustnych i 23 plakaty elektroniczne.

Przyznano Członkostwa Honorowe PTO, wręczono statuetkę „zasłużonego w chirurgii zaćmy”. Wyróżniono najciekawsze wystąpienia Młodych Okulistów i Plakaty.

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która była gospodarzem Zjazdu zaprezentowała Państwu najnowsze doniesienia naukowe, a jej Zespół chętnie brał udział w dyskusjach i dzielił się z pozostałymi Uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Mamy nadzieję, że pobyt w Lublinie, mieście z ponad 700-letnią tradycją, gdzie świadomość historii inspiruje przyszłość, na długo pozostanie w Państwa pamięci!

Do zobaczenia za rok w Krakowie.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

1000
Uczestników
30
Sesji naukowych
150
Wykładów
113
Lat tradycji PTO

ZŁOTY SPONSOR

Ważne terminy

verify (1)

do 30.04.2024

Obowiązują niższe stawki fee
za udział w wydarzeniu

clipboard (1)

Zakończono przyjmowanie
abstraktów

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone prace

screen (1)

 do 11.06.2024

Możliwość rejestracji online

Informacje

13 – 15 czerwca 2024 roku

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Parking Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – w miarę dostępności miejsc
Wjazd od ul. Radziszewskiego.

Pobierz i zapłać za parking telefonem poprzez aplikację PRKING PAY.

ℹ Dla systemu Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=in.prking.pay&hl=pl&gl=US
ℹ Dla systemu IOS – https://apps.apple.com/pl/app/prking-pay/id1556229740?l=pl


Parkingi w pobliżu CSK Lublin:

 •  >>> Parking CH Lublin Plaza ul. Lipowa 13 (3 min na piechotę);
  (dostępne 684  miejsc parkingowych,  2.10 m wysokość wjazdu);
 • >>> Parking przy Ogrodzie Saskim (Płatny) im. Felicjana Andrzejczaka (13 min. na piechotę)
  ul. S. Leszczyńskiego, 20-068 Lublin

 •  >>> Parking Płatny (11 min. na piechotę);
  ul. Żołnierzy Niepodległej 11, 20-078 Lublin

Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Biuro Organizatora Zjazdu: Alfa event Sp. z o.o.
biuro@alfaevent.pl

  1. termin do 30.04.2024 2. termin do 12.06.2024 Opłata wniesiona podczas Zjazdu
Członek PTO (z opłacona składką członkowską) oraz członek Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego 300 zł 500 zł 850 zł
Osoba niebędąca członkiem PTO
(lekarz bez opłaconej aktualnej składki PTO, lekarz zarejestrowany przez firmę, przedstawiciel firmy)
800 zł 1 000 zł 1 200 zł
Lekarz rezydent – członek PTO 150 zł 250 zł 800 zł
Lekarz rezydent – niebędący członkiem PTO 800 zł 1 000 zł 1 200 zł
Pielęgniarka
(opłata obejmuje tylko udział w sesji dla pielęgniarek)
50 zł 50 zł 50 zł
Kurs edukacyjny 50 zł 50 zł 50 zł
W miarę dostępnych miejsc:
Uczestnictwo w kursach edukacyjnych – osoby bez wykupionego uczestnictwa w Zjeździe 250 zł 250 zł 250 zł
Uczestnictwo w WetLabach z ekspertami – opłata za 1 WetLab (maksymalnie można wziąć udział w jednym WetLabie; tylko dla osób biorących udział w Zjeździe) 100 zł 100 zł 250 zł
Opłata za udział w programie pozamerytorycznym
Udział w kolacji i koncercie
Kolacja i koncert  nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
Kolacja i koncert nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.
250 zł 250 zł 300 zł
UDZIAŁ STACJONARNY

OPŁATA OBEJMUJE:

udział w sesjach naukowych oraz firmowych
udział w sesji plakatowej
wstęp na wystawę sprzętu medycznego i leków
materiały zjazdowe
elektroniczny certyfikat uczestnictwa
miesięczny dostęp do platformy Zjazdowej (wybranych, nagranych wykładów)
lunche i przerwy kawowe

UDZIAŁ ON-LINE
(dostęp do wybranych wykładów po zakończeniu Zjazdu)

CZŁONKOWIE PTO: 200 zł

OSOBY NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI PTO: 400 zł

OPŁATA OBEJMUJE:

miesięczny dostęp do nagrań wybranych wykładów (wideo na życzenie – VOD)
elektroniczny certyfikat uczestnictwa

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI ON-LINE

DANE DO PRZELEWU:
ALFA EVENT Sp. z o.o.
ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław

ING Bank Śląski 69 1050 1575 1000 0090 8191 1399
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz numer proformy / nr ID

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Osobom, które się zarejestrowały jednak nie dokonały wpłaty do dnia rozpoczęcia Zjazdu Organizator nie gwarantuje dostępu do platformy.
Rezygnację z udziału w Zjeździe można zgłosić wyłącznie drogę mailową, na adres: biuro@alfaevent.pl
Rezygnacja z udziału w Zjeździe zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail.
Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
Koszty anulacji zgłoszenia:
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 30 do 14 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.
Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: biuro@alfaevent.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Zjeździe, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Istnieje możliwość przepisania kwoty na innego Uczestnika – wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora (prosimy o maila na adres: biuro@alfaevent.pl).
Podane powyżej kwoty są kwotami brutto.

Uwaga! Opłać składkę członkowską w PTO do 31 marca br. i ciesz się obniżoną opłatą udziału w 55. Zjeździe Okulistów Polskich. Specjalne ceny tylko dla opłaconych członków PTO!

Uwaga! Jeżeli nie bierzesz udziału w Zjeździe, a chcesz wziąć udział w kursach edukacyjnych, to zgłoś się za pomocą wiadomości e-mail: zop2024@alfaevent.pl, zweryfikujemy czy jest jeszcze miejsce, przypominamy, że udział w 1 kursie kosztuje 250 pln brutto.

NAJLEPSZE PLAKATY – WYNIKI – GRATULUJEMY!

Oceniała Komisja w składzie: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz (przewodniczący), prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny, prof. dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa

1. miejsce 35/40 pkt
SP/17. System STOC-T do obrazowania in vivo na poziomie komórkowym
siatkówki ludzkiego oka

Marta Mikuła-Zdańkowska1, Dawid Borycki1,2, Piotr Węgrzyn1,2,3, Maciej
Wojtkowski1,2
1. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
2. Międzynarodowe Centrum Badań Oka – ICTER, Warszawa
3. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”

2. miejsce 34/40 pkt
SP/13. Trudności diagnostyczne w badaniach okulistycznych w populacji
pediatrycznej z glejakiem dróg wzrokowych – opis przypadku

Monika Modrzejewska,Kacper Średniawa
II Klinika Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w
Szczecinie „

3. miejsce 33/40 pkt

SP/20. Obustronne odłączenie naczyniówki w przebiegu leczenia
zachowawczego Zespołu Irvina-Gassa – opis przypadku

Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska1, Małgorzata Ozimek1, Sławomir
Cisiecki2,3
1. Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego w Nowym Sączu, Grupa Medyczna
OCHO
2. Grupa Medyczna OCHO
3. Oddział Okulistyczny Szpitala im. Jonschera w Łodzi


 

INFORMACJE DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH PRACE

poniżej kilka ważnych informacji organizacyjnych dot. Państwa udziału w 55. Zjeździe Okulistów Polskich, który odbędzie się w dniach 13-15.06.2024 w LUBLINIE (Centrum Spotkania Kultur w Lublinie).

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie pracy na Zjazd oraz fakt jej przyjęcia do prezentacji ustnej, nie zwalnia z dokonania opłaty fee (nie dotyczy zaproszonych Gości).

 


Wybrane prace plakatowe zostaną wyróżnione i nagrodzone dyplomem na sali Głównej Obrad – OPEROWEJ w sobotę (15 czerwca br.) o godz.: 9.00.

Plakaty zostaną ocenione przez komisję w składzie:

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz

Członkowie Komisji: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny, dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa

 


ZGŁASZANIE PROPOZYCJI KURSÓW >>> TERMIN ZGŁASZANIA UPŁYNĄŁ 31.01.2024

Dziękujemy za zgłoszone kursy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uwzględnienia tylko wybranych, zgłoszonych kursów w programie naukowym Zjazdu.


WAŻNE TERMINY

31 stycznia 2024 – ostateczny termin zgłoszenia propozycji tematów kursów;

14 kwietnia 2024 – zakończono przyjmowanie zgłoszeń abstraktów wystąpień ustnych i plakatowych;

24 – 26 kwietnia 2024 – termin otrzymania informacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonej pracy (abstraktu);

31 maja 2024 – termin przesłania gotowej i ostatecznej wersji prezentacji plakatowej;


JAK PRZYGOTOWAĆ STRESZCZENIE (ABSTRAKT)?

Streszczenie, napisane w języku polskim i angielskim,  razem z tytułem, autorami i afiliacjami powinno mieścić się na jednej stronie A4 i zawierać maksymalnie 1800 znaków. Listę współautorów należy oddzielać przecinkami. Należy podać afiliację autora/współautorów, ograniczając się tylko do nazwy jednostki wewnętrznej (zakład/katedra/instytut) oraz nazwy uczelni. Całość tekstu powinna być opracowana jednolicie bez wyróżnień, czcionką 12p Times New Roman z jednym odstępem między wierszami z marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza.
Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski

W abstrakcie należy zaznaczyć preferowaną sesję, do której jest zgłaszany:

1. Sesja Rogówka
2. Sesja Zapobieganie Ślepocie
3. Sesja Jaskra
4. Sesja  Siatkówka
5. Sesja Młodych Okulistów
6. Sesja Klubu 40

7. Sesja Badań Podstawowych i Klinicznych w Okulistyce (PIKO)
8. Sesje Varia
9. Sesja Pielęgniarska
10. Sesja plakatowa

Abstrakt będzie przyjęty tylko od zarejestrowanego i opłaconego uczestnika Zjazdu (nie dotyczy zaproszonych Gości).


Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).

PROPONOWANE HOTELE
Specjalne ceny dla Uczestników Zjazdu obowiązują w terminie 12-15.06.2024
Hasło przy dokonywaniu rezerwacji: ZOP 2024

IBB Grand Hotel Lublin ****
ul. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin
/ 11 min pieszo, 4 min autem od miejsca obrad /
Recepcja i Rezerwacja
tel. +48 81 44 66 100
e-mail: info.lublin@ibbhotels.com

Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 460 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 520 zł
Liczba pokoi ograniczona, ceny obowiązują do dnia 13.05.2024 r.

_______________________________________

Hotel Victoria ***
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
/ 11 min pieszo, 4 min autem od miejsca obrad /
Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 390 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 420 zł
Liczba pokoi ograniczona, ceny obowiązują do dnia 10.05.2024 r.
Rezerwacje mailowo na adres: info@victorialublin.pl

____________________________________________________

Campanile Lublin ***
ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin
/ 12 min pieszo, 5 min autem od miejsca obrad /
Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 249 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 290 zł
Liczba pokoi ograniczona, oferta obowiązuje do dnia 13.05.2024 r.
Rezerwacje mailowo na adres: lublin@campanile.com
Telefon bezpośredni do hotelu: +48 81 5318400

________________________________________________

Arche Hotel Lublin ***
ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin
https://archehotellublin.pl/

/ 26 min pieszo, 6 min autem od miejsca obrad /
Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 296 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 362 zł
Liczba pokoi ograniczona.
Rezerwacje mailowo na adres: recepcja@archehotellublin.pl

________________________________________________

Focus Hotel Premium Lublin ****
ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin
/ 39 min pieszo, 11 min autem od miejsca obrad /

Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 400 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 460 zł
Liczba pokoi ograniczona.
Link do rezerwacji: REZERWUJ

________________________________________________

Vanilla Hotel ***
Krakowskie Przedmieście 12, 20-002 Lublin
/ 19 min pieszo, 5 min autem od miejsca obrad /

Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 470 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 520 zł
Liczba pokoi ograniczona.
Rezerwacje mailowo na adres: info@vanilla-hotel.pl

________________________________________________

Ibis Styles Lublin Stare Miasto ***
al. Solidarności 7, 20-841 Lublin
/ 26 min pieszo, 8 min autem od miejsca obrad /

Cena pokoju 1 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 450 zł
Cena pokoju 2 os. brutto ze śniadaniem za dobę – 495 zł
Liczba pokoi ograniczona.
Rezerwacje mailowo na adres: HA9V0-FO1@accor.com

Regulamin uczestnictwa w konferencji „55. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

 • ORGANIZATOR/TERMIN
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą: „55. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego”, organizowanej przez Alfa event sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 62 lok. 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000959611 prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Wrocław- Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982274966, REGON: 52147925500000, kapitał zakładowy: 5 000 zł; adres mailowy: biuro@alfaevent.pl.
 1. Konferencja organizowana jest na zlecenie i przy współpracy Polskiego Towarzystwa Okulistycznego z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.
 2. Współorganizatorem Zjazdu jest Katedra Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki w Lublinie.
 3. Konferencja odbędzie się w Lublinie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 20-029 Lublin, Plac Teatralny 1 w dniach 13-15 czerwca 2024 r. w trybie stacjonarnym z możliwością transmisji za pośrednictwem sieci Internet (z wybranej Sali obrad) lub w opcji VOD po zakończeniu Zajazdu.
 4. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie. Dostęp do wybranych materiałów konferencyjnych będzie możliwy przez minimum jeden miesiąc po 30 czerwca 2024 r.
 5. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Organizatora jest: Ewelina Stachurska-Rak, adres mailowy: esr@alfaevent.pl, telefon kontaktowy: +48 514837352.
 • DEFINICJE

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: zop2024.pl

Organizator – Alfa event sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 62 lok. 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000959611 prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982274966, REGON: 52147925500000 działając na zlecenie i przy współpracy  Polskiego Towarzystwa Okulistycznego  z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa oraz Katedry Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję w formie stacjonarnej pod nazwą: 55. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Rejestracja
– oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty zgodnie z regulaminem opłat.
Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: zop2024.pl za pomocą, którego następuje Rejestracja.
Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konferencja adresowana jest do: lekarzy okulistów, lekarzy w trakcie specjalizacji, pielęgniarek i studentów.
 2. W Konferencji mogą brać udział także przedstawiciele sponsorów. Ich uczestnictwo w Konferencji szczegółowo określa odrębny regulamin.
 3. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: zop2024.pl
 4. W ramach Konferencji odbędą się sesje tematyczne, kursy i sesje sponsorowane.
 5. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję i obowiązują wszystkich Uczestników.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora:
  1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet,
  2. dostęp do konta poczty elektronicznej,
  3. poprawnie skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki cookies. Proponowane przeglądarki: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
 7. Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na stronie internetowej Organizatora nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585). Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Konferencja prowadzona jest w języku polskim. Nie wyklucza to jednak wygłaszania prelekcji w innym języku niż język polski.
 9. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: pl do dnia
  13 czerwca 2024 roku do godz. 23:59 oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.
 2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zamknięcia rejestracji przed terminem w przypadku, gdy liczba zarejestrowanych Uczestników osiągnie limit miejsc.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwiających realizację rejestracji może skutkować odmową realizacji zgłoszenia.
 4. W celu dokonania rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien dokonać rejestracji uczestnictwa oraz dokonać opłaty, jeśli status uczestnictwa tego wymaga.
 5. Po 30 czerwca 2024 roku zostaną rozesłane, do Uczestników zarejestrowanych linki do platformy VOD.
 6. Podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Uczestnika jest niezbędne do świadczenia usługi dostępu do platformy VOD.
 7. Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa – certyfikat udziału w Konferencji wraz z punktami edukacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 roku (tj. Dz.U. 2022.464) w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 8. W przypadku wzięcia udziału w formie zdalnej, punkty edukacyjne będą naliczane zgodnie z czasem oferowanych wykładów w formie VOD.

 

 • OPŁATY
  1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie internetowej Konferencji.
  2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora.
  3. Uczestnik może wybrać następujące formy płatności:
   – Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
   – Płatności BLIK, przelew elektroniczny przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 obsługiwany przez PayPro S.A.
   – tradycyjny przelew bankowy;
   – płatność na miejscu gotówką lub kartą;
  4. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma, lub fakturze VAT.
  5. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.
  6. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie Konferencji, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 • REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 13 do 5 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.
 4. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: biuro@alfaevent.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. Uczestnik może złożyć pisemną reklamację w terminie do 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia, reklamację należy przesłać mailowo na adres: biuro@alfaevent.pl; po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • ZGŁASZANIE PRAC
 1. Prace na Konferencję mogą być zgłaszane w formie abstraktów do prezentacji ustnej i plakatowej. Przy zgłaszaniu pracy, Autor może dokonać wyboru tematyki oraz formy prezentacji pracy.
 2. Zgłaszanie abstraktu można dokonać do dnia 7 kwietnia 2024 za pośrednictwem formularza w trybie on-line, a w przypadku problemów dopuszczalne jest także zgłoszenie abstraktu drogą e-mailową pod adres biuro@alfaevent.pl
 3. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej lub/i plakatowej, zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do dnia 21kwietnia 2024 r.
 4. Wraz z potwierdzeniem przesłane zostaną wszelkie szczegóły dotyczące przygotowania prezentacji na Zjazd.
 5. Zgłoszenie pracy na Zjazd nie zwalnia z opłaty fee.
 6. Prace przygotowane w języku polskim i angielskim powinny być przygotowane wg następującego schematu:
 7. Tytuł
 8. Autor/Autorzy
 9. Afiliacja (dotyczy wszystkich autorów)
 10. Streszczenie powinno zawierać:
  1. wstęp,
  2. materiał i metody,
  3. wyniki,

W streszczeniu należy zaznaczyć preferowaną sesję, do której jest zgłaszany abstrakt:
(1) Sesja Siatkówka
(2) Sesja Zapobieganie Ślepocie
(3) Sesja Jaskra
(4) Sesja Rogówka
(5) Sesja Młodych Okulistów
(6) Sesja Klub 40
(7) Sesja  PIKO (poświęcona Badaniom Podstawowym i Klinicznym w Okulistyce)
(8) Sesje Varia
(9) Sesja Pielęgniarska
(10) Sesja Plakatowa

 1. Streszczenie nie powinno przekraczać 2200 znaków.
 2. Autor, który dokonuje zgłoszenia pracy musi być uczestnikiem Zjazdu i jeśli Jego status tego wymaga musi dokonać opłaty zjazdowej zgodnie z cennikiem zawartym na stronie internetowej Konferencji.
 3. Zgłoszenie pracy na Zjazd jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na udzielenie Organizatorowi licencji na publikacje wizerunku zarówno podczas Zjazdu jak również po jego zakończeniu przez okres do 6 miesięcy na  platformie Zjazdu.
 4. Szczegóły dotyczące udzielenia Umowy licencji zostaną przesłane Autorom.
 • PRAWA AUTORSKIE
 1. Nagrywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści Konferencji jest kategorycznie zabronione.
 2. Treści prezentowane są przez właścicieli praw autorskich osobiście lub za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.
 3. Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Alfa event sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 62 lok. 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000959611 prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982274966, REGON: 52147925500000; który przetwarza dane osobowe Użytkowników (Uczestników) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 2. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
 3. Dane osobowe, w związku z rejestracją, przechowywane są przez okres, w którym Organizator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia ich kontroli przez organy publiczne.
 4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników Konferencji.
 5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników oraz dla potrzeb streamingu. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 6. Dane osobowe są przekazywane do PTO na podstawie Umowy dalszego przetwarzania danych osobowych (Umowa podpowierzenia danych osobowych). Uczestnik ma prawo do wycofania takiej zgody mailowo pod adresem: biuro@alfaevent.pl
 7. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji.
 8. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.
 11. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.
 • ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zalogowany w systemie użytkownik może wprowadzać na swoim koncie zmiany danych.
  2. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku. Danych zbieranych automatycznie do transakcji zakupu nie da się zmienić lub usunąć.
  3. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Usunięcie konta użytkownika z serwisu wymaga bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: biuro@alafaevent.pl
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników oraz dokona zwrotu kwot wpłaconych przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.

 

 • REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Konferencji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 2. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Szczegółowy program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Konferencji na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia Konferencji.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej.
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej.

Opracował Zespół Alfa event

ZŁOTY SPONSOR

 

WARSZTATY MiYOSMART

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu certyfikacyjnym z soczewek do spowalniania progresji krótkowzroczności MiYOSMART.
Termin: 14.06.2024 r. godz. 10.00

Prowadzący: Mgr Sylwia Kijewska
Hoya Lens Poland Sp. z o.o.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy poprzez maila: mv@alfaevent.pl
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Koncert Waldemara Malickiego
14.06.2024 r., godz. 20.00 oraz kolacja koleżeńska (Koktajl, Foyer Sali głównej Obrad)
Sala Główna – OPEROWA (Sala Główna Obrad)


Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy
(w systemie rejestracji lub mailowo).
Wejście na koncert na podstawie zaproszenia.
Wydarzenie jest dodatkowo płatne – 250 zł / osoby.

 

Waldemar Malicki  – jeden z najbardziej wszechstronnych i popularnych pianistów polskich (żyjących! 😉), solista, kameralista, improwizator. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku, a następnie doskonalił swe umiejętności w Wiedniu. Koncertuje w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Japonii.  Szerokiej publiczności dał się poznać jako współtwórca hitu „Filharmonia Dowcipu”, której koncerty tak chętnie emitowane są w telewizji. Jest laureatem trzech „Fryderyków”, „Telekamery” i „Wiktora”. Artyście  towarzyszyć będzie  najpiękniejsza polska wiolonczelistka, znana z „Filharmonii Dowcipu” i formacji „Quartet Obsession”, wszechstronnie  utalentowana Małgorzata Krzyżanowicz.

 

 

Koncert i kolacja nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Koncert i kolacja nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.